Kontakt Získání certifikace

Získání certifikace

  

     
 
     

Výběr a smlouva

 
     

 Certifikační orgán
(vyhodnotí shodu s danými požadavky a vydá certifikát)

Kontrolní orgán
(prvotní kontrola výroby / závodu)

Zkušební orgán
(provede pouze požadované palivové analýzy, pokud není zahrnuto v kontrolní smlouvě)

         
     
 

Vyplnit a poslat formulář žádosti

         

Formulář je dostupný online. Může být vyplněn elektronicky. Zahrnuje také licenční smlouvu.

Prvotní kontrola

 
     

Kontrola
(zahrnuje všechny aktivity, provozované společností i její nasmlouvané poskytovatele servisních služeb.)

Prohlášení o shodě
(Váš certifikační orgán potvrdí shodu s požadavky programu)

         
     
 

Licenční faktura a schválení designu pytlů

         

Faktura je kalkulována pro-rata s odhadovanou produkcí za celý rok.

Schválení designu pytlů je požadováno pouze pokud společnost své pelety pytluje.

  

Váš certifikát je vystaven, Vaše ID číslo je přiřazeno

Vítejte do ENplus®