Kontakt Získání certifikace
Národní Partneři

Národní poskytovatel licence

Program ENplus® je v některých zemích řízen národními peletovými organizacemi, zvanými Národní poskytovatelé licence. Tyto organizace dostávají licenční práva z ředitelství ENplus®, aby mohly zavádět a spravovat tento certifikační program ve své zemi. Přesné informace, týkající se ENplus® v těchto zemích, najdete v příslušné části našeho webu prostřednictvím rozbalovacího menu.

V České republice spravuje systém ENplus®národní asociace Klastr Česká peleta (www.ceska-peleta.cz).

Případně níže můžete nalézt seznam kontaktních míst těchto národních peletových organizací, které si řídí certifikaci lokálně.

Národní propagační asociace

Národní propagační asociace je organizace podporující správu systému na národní úrovni a fungující jako most mezi společnostmi a ředitelstvím ENplus®. V České republice plní tuto úlohu národní asociace Klastr Česká peleta.

 

proPellets Austria Austria
Kontaktní místo

Alexander Csurmann
Tel: +43 1 25 32 114 0
enplus@propellets.at

WPAC Canada
Kontaktní místo

Gordon Murray
Tel: +1 250 837-8821
gord@pellet.org

Czech Pellet Cluster Czech Republic
Kontaktní místo

Vladimír Stupavský
Tel: +420 724 611 316
predseda@ceska-peleta.cz

Propellet France France
Kontaktní místo

Eric Vial
Tel: +33 4 79 70 44 28
eric.vial@propellet.fr

DEPI Germany
Kontaktní místo

Peter Mühlhäuser
Tel: +49 30 688 1599 58
muehlhaeuser@depi.de

AIEL Italy
Kontaktní místo

Matteo Favero
pelletenplus.aiel@cia.it

LATbio Latvia
Kontaktní místo

Beāte Paleja
Tel: +371 29340032
enplus@latbio.lv

LITBIOMA Lithuania
Kontaktní místo

Agnė Babelytė
Tel: +370 616 28381
sertifikavimas@biokuras.lt

AIMMP Portugal
Kontaktní místo

Altina Ribeiro
Tel: +351 223 394 200
derivados.madeira@aimmp.pt

AVEBIOM Spain
Kontaktní místo

Pablo Rodero
Tel: +34 983 113 760
pablorodero@avebiom.org

proPellets.ch Switzerland
Kontaktní místo

Marianne Gehring
Tel: +41 250 88 72
info@propellets.ch

UK Pellet Council United Kingdom
Kontaktní místo

Matthew Goodwin
Tel: +44 (0) 7901 822 222
mgoodwin@pelletcouncil.org.uk

Národní propagační asociace

Národní propagační asociace je organizace podporující správu systému na národní úrovni a fungující jako most mezi společnostmi a ředitelstvím ENplus®. V České republice plní tuto úlohu národní asociace Klastr Česká peleta. V jiných zemích jsou to tyto:

Polish Pellet Council Poland
Kontaktní místo

Natalia Kobiela
Tel: +48 574 927 053
Fax: +48 85 874 61 31
info@polskaradapelletu.org

SVEBIO Sweden
Kontaktní místo

Maria Zettergren
Tel: +46 8 441 7079
maria.zettergren@svebio.se