Kontakt Získání certifikace

Technická dokumentace

Níže naleznete novou dokumentaci ENplus®, která je výsledkem revize ENplus®.

Všechny společnosti žádající o certifikaci po 01.01.2023 by se měly řídit touto sadou dokumentů.

 

ENplus® ST 1001 - Dřevní pelety ENplus® – Požadavky na společnosti

   ➟ Recognition of the technology for small-scale delivery (v.1 March 2023)

ENplus® ST 1002 - Požadavky na certifikační a zkušební orgány provádějící certifikaci ENplus®

   ➟ ENplus® ST 1002 – Technická oprava 1

ENplus® ST 1003 - Používání ochranných známek ENplus® - Požadavky

ENplus® PD 2001 - Struktura a vývoj dokumentace ENplus® 

ENplus® PD 2002 - Postup pro podávání stížností a odvolání

ENplus® PD 2003 - Vydání povolení k používání ochranných známek ENplus®

ENplus® PD 2004 - ENplus® seznam certifikačních a zkušebních orgánů

   ➟ ENplus® PD 2004 – Technická oprava 1

ENplus® PD 2005 - Správa certifikačního systému ENplus®  

ENplus® PD CZ 2006 - Poplatky za certifikační systém ENplus® 

ENplus® PD 2007 - Vyšetřování a řešení podvodného používání ochranných známek ENplus® 

ENplus® PD 2008 - Nakládání s důvěrnými a osobními informacemi

ENplus® GD 3001 - Storage for wood pellets

ENplus® GD 3002 - ENplus® translations of the pellets bag design

Příručka ENplus® verze 3.0

 • Část 1 : Obecné
  • Obecné informace a přehled
  • Rozsah certifikačního programu ENplus®
  • Definice pojmů
  • Odkazy na normy
 • Část 5 : Organizační schéma

  Tento oddíl obsahuje požadavky na organizace, zodpovědné za shodu s s požadavky certifikace, jmenovitě:

  • Certifikační orgány
  • Kontrolní orgány
  • Zkušební orgány
 • Část 6 : Poplatky

  Tento oddíl obsahuje harmonogram poplatků pro všechny organizace, zapojené do certifikace ENplus® :

  • Certifikovaní výrobci
  • Certifikovaní obchodníci
  • Certifikovaní poskytovatelé servisních služeb
  • Certifikované kontrolní orgány
  • Certifikované zkušební orgány
 • GHG Kalkulačka

  Pomocí tohoto nástroje by si měl každý výrobní závod na pelety ENplus® spočítat uhlíkovou stopu ( = množství CO2  na tunu vyrobených pelet), kterou zanechá. Data, získaná managementem ENplus® slouží pouze ke statistickým účelům země, ve které se pelety vyrábí.

 • Průvodce skladováním ENplus®

  Průvodce skladováním ENplus® obsahuje požadavky na udržení kvality paliva. Popisuje třeba bezpečné skladování pelet, určené jak pro instační techniky, tak pro spotřebitele. Seznámí Vás s technickými požadavky na sklady s peletami, také s informacemi ohledně bezpečnosti a adekvátního provozu těchto skladů.

 • Průvodce designem pytlů s peletami ENplus®

  Tento dokument obsahuje povinné požadavky na design pytlů s peletami ENplus® , které musí být výrobci a obchodníky dodrženy, aby mohl být vzhled jejich pytlů s pečetí ENplus® schválen. Design vychází z požadavků příručky ENplus® verze 3.0, část 2, vztahujících se k požadavkům na vzhled pytlů, zobrazujících pečeť ENplus®.

  Následující dokument poskytuje dodatečné požadavky, které se týkají překladu na pytlích s peletami.