Susisiekite Sertifikuotis

Techninė dokumentacija

Žemiau jūs rasite naujus ENplus® dokumentus, kurie yra ENplus® revizijos rezultatas.

Visos įmonės besikreipiančios dėl sertifikavimo po 2023-01-01 turėtų vadovautis šiuo dokumentų rinkiniu.

ENplus® ST 1001 - ENplus® medienos granulės – Reikalavimai įmonėms

   ➟ Recognition of the technology for small-scale delivery (v.1 March 2023)

ENplus® ST 1002 - Reikalavimai sertifikavimo ir bandymų įstaigoms, atliekančioms ENplus® sertifikavimą

   ➟ ENplus® ST 1002 – Technical corrigendum 1

ENplus® ST 1003 - ENplus® prekės ženklų naudojimas – Reikalavimai

ENplus® PD 2001 - Structure and development of ENplus® documentation

ENplus® PD 2002 - Skundų ir apeliacijų teikimo tvarka 

ENplus® PD 2003 - Issuance of permissions for the use of the ENplus® trademarks

ENplus® PD 2004 - ENplus® listing of certification and testing bodies

   ➟ ENplus® PD 2004 – Technical corrigendum 1

ENplus® PD 2005 - Governance of the ENplus® certification scheme

ENplus® PD LT 2006 - ENplus® sertifikavimo schemos mokesčiai

ENplus® PD 2007 - Investigation and resolution of fraudulent use of the ENplus® trademarks

ENplus® PD 2008 - Handling confidential and personal information

ENplus® GD 3001 - Storage for wood pellets

ENplus® GD 3002 - ENplus® translations of the pellets bag design

 • 1 dalis : Bendroji
  • Bendroji informacija ir apžvalga
  • ENplus® sertifikavimo sistemos apimtis
  • Terminų apibrėžimai
  • Normatyvinės nuorodos
 • 5 dalis : Sistemos organizavimas

  Šiame skyriuje pateikiami reikalavimai įstaigoms, kurios yra atsakingos už reikalavimų atitikimo vertinimą

  • Sertifikavimo įstaiga
  • Inspekcijos įstaiga
  • Testavimo įstaiga
 • 6 dalis : Mokesčių mokėjimo grafikas

  Šiame skyriuje pateikiamas mokesčių mokėjimo grafikas visoms ENplus® sertifikuotoms įmonėms ar registruotoms įstaigoms.

  • Sertifikuot gamintojai
  • Sertifikuoti prekiautojai
  • Sertifikuoti paslaugų teikėjai
  • Registruotos inspekcijos įstaigos
  • Registruotos testavimo įstaigos
 • ŠD Skaičiuotuvas

  Šio įrankio pagalba ENplus® sistemoje, skaičiuojamas kiekvienos granulių gamyklos Anglies pėdsakas (CO2-eq išskiriamas pagaminus toną granulių). Surinkti duomanys yra naudojami tik apibendrintos šalies statistikos tikslais.

 • ENplus® Pakuotės dizaino gairės

  Šiame dokumente pateikiami privalomi reikalavimai ENplus® sertifikuotiems granulių Gamintojams ir Prekiautojams, norintiems gauti pakuotės dizaino su ENplus® žyma, patvirtinimą. Jis remiasi ENplus® Vadovo, 3.0 versijos, 2 dalies, reikalavimais susijusiais su pakuotės dizainu, kuriame yra ENplus® ženklas, ir juos papildo.

  Toliau esantis dokumentas pateikia papildomas gaires susijusias su pakuotės dizaine vartojamų terminų vertimais.

 • ENplus® Sandėliavimo gairės

  ENplus® sandėliavimo gairės aprašo reikalavimus, kurie užtikrina kuro kokybės išsaugojimą ir užtikrina saugų granulių sandėliavimą. Gairės skirtos tiek profesionalams (patalpų įrengėjams) tiek paprastiems vartotojams. Gairės apima ne tik techninius reikalavimus saugykloms, bet ir informaciją, kaip tinkamai ir saugiai prižiūrėti šias patalpas ar įrenginius.

 • ENplus® COVID-19 Gairės

  ENplus® COVID-19 Gairės pateikia nurodymus, kaip šiuo periodu turėtų būti įgyvendinami ENplus® reikalavimai įmonėse, kurios yra veikiamos medicininių ar keliavimo apribojimų.

Kaip atpažinti ENplus® sertifikuotą įmonę?

Visos ENplus® sertifikuotos įmonės (įskaitant sustabdytus sertifikatus) yra išvardintos mūsų  puslapyje, sąrašas yra  nuolat atnaujinamas. Įmonės, kurių sąraše nėra, nėra sertifikuotos ENplus®.

Kaip atpažinti ENplus® sertifikuotą produkciją?

Visuose sertifikuotos įmonės komunikacijos šaltiniuose (interneto puslapyje, skrajutėje ir t. t.), kur yra nuorodos į ENplus® sertifikuotas granules, turėtų būti galiojantis sertifikavimo ženklas. Komunikacijos šaltiniuose pateikiama, informacija apie sertifikuotą įmonę turėtų sutapti su informacija pateikiama sertifikuotų įmonių sąraše. Daugiau informacijos

Ką reiškia sustabdytas sertifikatas?

Sertifikato sustabdymas reiškia, kad tam tikrą laiko tarpą, įmonė negali gaminti ar parduoti medžio granulių, naudodama ENplus® prekės ženklą. Patikrinkite sertifikato galiojimą prieš bendradarbiaudami su konkrečia įmone.

Kaip registruotas ENplus® ženklas?

ENplus® logotipas ir terminai “ENplus®” ir “ENplus A1″® yra užregistruoti, pagal Madrido susitarimą ir protokolą, tarptautiniame  Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos (PINO) biure, kaip Tarptautinis prekės ženklas. Taip pat yra užregistruotas Europos sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyboje (ESINT), kaip  Bendruomenės prekės ženklas.

Tai reiškia, kad nelicencijuotas šio prekės ženklo ar jo dalių naudojimas gali būti Bioenergy europe/EPC nuosavybės teisių pažeidimas. Bioegergy Europe/EPC turi teisę uždrausti neteisėtą ENplus® logotipo ir žymių naudojimą, taip pat reikalauti žalos atlyginimo. Be to mes galime skelbti informaciją apie sukčiavimą savo Juodajame sąraše.

Kaip sertifikuota įmonė gali naudoti ENplus® ženklą ant savo pakuočių dizainų?

ENplus® sertifikatas suteikia sertifikuotoms įmonėms teisę pakuoti savo granules į pakuotes ant kurių yra ENplus® logotipas.

Visi ENplus® pakuočių dizainai, prieš pradedant juos naudoti, turi būti patvirtinti Nacionalinio licencijuotojo - Asociacijos LITBIOMA.

Visa informacija, apie pakuotės dizainų patvirtinimą ir reikalavimus tam, yra pateikiama ENplus® Pakuotės dizaino gairėse ir ENplus® Vadove.

Granulių pakavimas į nepatvirtintas pakuotes yra draudžiamas. Bet koks šių reikalavimų netitikimas gali vesti prie sertifikuotos įmonės sertifikato sustabdymo ar nutraukimo, ar netgi iki įtraukimo į mūsų  Juodajį sąrašą.

Kaip gali būti naudojamas ENplus® ženklas?

ENplus® žyma gali būti naudojama tik turint galiojančią licenciją. ENplus® Centrinis biuras ir Nacionaliniai licencijuotojai yra vienintelės įstaigos galinčios suteikti šį ženklą. Jis gali būti naudojamas reklaminėje medžiagoje ar ant pakuočių, bet tik siejant jį su ta sertifikuota įmone, kuriai jis buvo išduotas. Detali informacija pateikiama lentelėje* :

Objektas Pavdinimas Kas gali tai naudoti? Kaip tai naudoti?
logo ENplus® Logotipas Europos granulių taryba, Nacionaliniai licencijuotojai, registruotos Sertifikavimo, Inspekcijos ir Testavimo įstaigos. Komunikacijos medžiagoje.
BE 023 ENplus® ID numeris Sertifikuotos įmonės Vienas, jis gali būti naudojamas tik ant pristatymo dokumentų.
logo seal Sertifikavimo žyma = ENplus® Logotipas + ENplus® ID Sertifikuotos įmonės Reklaminiais tikslais.
Sertifikuotos įmonės, kurios gamina ar prekiauja ir sertifikuotomis ir nesertifikuotomis granulėmis, negali sudaryti įvaizdžio, kad visa jų produkcija ar prekės yra sertifikuotos.
Nesertifikuota įmonė prekiaujanti supakuotomis, ENplus® sertifikuotomis granulėmis,  sertifikavimo žymą gali rodyti tik rodydama pakuotės, ant kurios yra žyma, nuotrauką
quality logo ENplus® Kokybės logotipas Niekas Jokiais atvejai jis negali būti naudojamas vienas.
quality seal ENplus® Kokybės žyma Sertifikuotos įmonės Gali būti naudojamas ant supakuotų granulių etiketės. Taip pat gali būti naudojamas rinkodaros tikslais susijusiais su atitinkamos kokybės klasės produktu.
service logo Paslaugų logotipas Europos granulių taryba, Nacionaliniai licencijuotojai, registruotos Sertifikavimo, Inspekcijos ir Testavimo įstaigos. Komunikacijos medžiagoje.
BE 912 SP Paslaugų teikėjo registracijos numeris  Niekas Vienas, jis negali būti naudojamas.
service sign Paslaugų ženklas Sertifikuoti paslaugų teikėjai Gali būti naudojamas ant visų dokumentų (sutarčių, sąskaitų ir t. t.).

*atkreipkite dėmesį, kad čia pateikiami ID numeriai yra tik pavyzdžiai. Informacija apie leidžiamas spalvas ir jų kombinacijas yra pateikiama  ENplus® Vadovo 3.0 (2 dalies), priede psl. 49-50.