Nario sritis Sertifikuotis
News 25.05.2020

ENplus® džidžiuojasi 1000 sertifikuotų įmonių

Džiaugiamės, galėdami pranešti, kad ENplus® pasiekė reikšmingą žymą. Kaip pasaulyje pirmaujanti medienos granulių sertifikavimo sistema, dabar mes iš viso turime jau 1000 certifikuotų įmonių 46 pasaulio šalyse. 


Būdama pasirinkta tokio didelio skaičiaus gamintojų, prekiautojų ir paslaugų teikėjų, ENplus® įrodė esanti svarbus veikėjas pasaulinėje granulių rinkoje. Šiuo metu, labiau nei bet kada, kokybė yra laikoma labiausiai vertinamu kriterijumi visoje tiekimo grandinėje

Vieningų medienos granulių produkcijos ir su jomis susijusių paslaugų kokybės lygių užtikrinimas yra labiausiai vertinamas galutinių vartotojų. Bet kartu, tai taip pat geras kelrodis stabiliai pačios pramonės pažangai.

Šis svarus pasiekimas yra nuolatinio, Bioenergy Europe, Nacionalinių licencijuotojų (AIEL, AVEBIOM, Propellet France, ProPellet Switzerland, ProPellets Austria, DEPI, WPAC, Czech Pellets Cluster, AIMMP, LatBio, LITBIOMA, UK Pellet Council), ENplus® registruotų sertifikavimo, inspekcijos ir testavimo įstaigų bei Nacionalinių remiančių asociacijų (Polish Pellet Council ir SVEBIO), darbo rezultatas.

Mes norėtume išreikšti savo padėką visiems savo partneriams ir sertifikuotoms įmonėms, kad suteikė mums savo pasitikėjimą ir prisidėjo prie šios sistemos vystymosi.  Jūsų aktyvaus įsitraukimo dėka mes galime išdidžiai skelbti, kad net 12 milijonų tonų* medienos granulių per metus atitinka mūsų kokybės kriterijus. Dar daugiau, šis skaičius reprezentuoja apie 77 % Europos šildymo rinkos**.

Kokie pagrindiniai bruožai daro ENplus® sertifikavimo sistemą tokia sėkminga?

  • Būvimas trišale sertifikiavimo sistema garantuoja skaidrumą ir patikimumą. Visos Sertifikavimo įstaigos, akredituotos ir registruotos ENplus®, yra išorinės ir reikalavimų atitikimo vertinimą vykdo nepriklausomai.
  • ENplus® remiasi griežtais reikalavimais ir pateikia detalias gaires. Siekiant užtikrinti, kad schemos procedūros būtų tiksliai vykdomos, sertifikuojamoms įmonėms ir partneriams organizuojami reguliarūs mokymai.
  • Aukštos kokybės užtikrinimas reikalauja geros kokybės vadybos. Todėl reikalaujama, kad ENplus® sertifikuotos įmonės turėtų tinkamą valdymo sistemą, apimančią savikontrolės procedūras, patvirtintas jų kontrolės įstaigos.
  • ENplus® nuolat kovoja su klastojimo atvejais, tam kad būtų užkirstos netinkamos veiklos ir būtų apsaugota būvimo sertifikuota įmone vertė. Mes nuolat atnaujiname savo juodajį sarąšą, kad sukčiai būtų žinomi ir nacionalinėse ir tarptautinėse rinkose.
  • Dėl savo globalaus mąsto, ENplus® kuria bendrą aplinką, kur pardavėjai ir pirkėjai kalba ta pačia kalba, kur kuriamos galimybės intensyvesnei tarptautinei prekybai ir potencialiam gamybos augimui.  
  • ENplus® daro pasirinikimą medienos granulių vartotojams paprastesniu, nes padeda neinvestuojant daug laiko ir pastangų išsirinkti aukščiausią kokybę. ENplus® ženklas yra vienintelis rodiklis, kurį jiems reikia žinoti.

*pagal 2019, ENplus®

**pagal 2020 vertinimus, ENplus®