Susisiekite Sertifikuotis
Nacionaliniai Partneriai

Nacionaliniai licencijuotojai

Kai kuriose šalyse, ENplus® yra valdomas nacionalinių granulių ar biokuro asociacijų, kurios yra laikomos Nacionaliniais licencijuotojais. Šia nacionaliniai licencijuotojai įgyvendina ir valdo ENplus® savo šalyse, gavę licencijavimo teisę iš Centrinio biuro. Lietuvoje Nacionalinio licencijuotojo teisės priklauso Lietuvos biomasės energetikos asociacijai LITBIOMA. 

Žemiau rasite sąrašą, konkrečių organizacijų valdančių sistemą tam tikrose šalyse.

proPellets Austria Austria
Kontaktas

Alexander Csurmann
Tel: +43 1 25 32 114 0
enplus@propellets.at

WPAC Canada
Kontaktas

Fahimeh Yazdan Panah
Tel: +1 778 990-2656
fahimeh@pellet.org

Czech Pellet Cluster Czech Republic
Kontaktas

Vladimír Stupavský
Tel: +420 724 611 316
predseda@ceska-peleta.cz

Propellet France France
Kontaktas

Karine Naizot
Tel: +33 4 79 70 44 28
contact@enplus-pellet.fr

DEPI Germany
Kontaktas

Peter Mühlhäuser
Tel: +49 30 688 1599 58
muehlhaeuser@depi.de

AIEL Italy
Kontaktas

Matteo Favero
Tel: +39 049 8830722
pelletenplus.aiel@cia.it

LATbio Latvia
Kontaktas

Beāte Paleja
Tel: +371 29340032
enplus@latbio.lv

LITBIOMA Lithuania
Kontaktas

Agnė Babelytė
Tel: +370 616 28381
sertifikavimas@biokuras.lt

AIMMP Portugal
Kontaktas

Altina Ribeiro
Tel: +351 223 394 200
derivados.madeira@aimmp.pt

AVEBIOM Spain
Kontaktas

Pablo Rodero
Tel: +34 983 113 760
pablorodero@avebiom.org

proPellets.ch Switzerland
Kontaktas

Sabine L'Eplattenier-Burri
Tel: +41 250 88 72
info@propellets.ch

UK Pellet Council United Kingdom
Kontaktas

Mark Stafford
Tel: +44 (0) 7901 822 222
mstafford@pelletcouncil.org.uk

Nacionalinės remiančios asociacijos

Nacionalinės remiančios asociacijos yra organizacijos remiančios sistemos valdymą nacionaliniu lygiu ir veikiančios kaip jungtis tarp įmonių ir tarptautinės ENplus® valdybos. Šiuo metu patvirtintos yra šios Nacionalinės remiančios asociacijos:

Polish Pellet Council Poland
Kontaktas

Natalia Kobiela
Tel: +48 574 927 053
Faks: +48 85 874 61 31
info@polskaradapelletu.org

SVEBIO Sweden
Kontaktas

Maria Zettergren
Tel: +46 8 441 7079
maria.zettergren@svebio.se