Kontakti SERTIFICĒJIES

Kvalitātes sistēma

Mēs esam pasaulē atzīta, caurskatāma un neatkarīga koksnes granulu sertifikācijas sistēma. Mēs garantējam kvalitāti un cīnāmies pret krāpniecību visā piegādes ķēdē no ražošanas līdz piegādei.

 Neatkarīga sertifikācija

ENplus® darbojas kā neatkarīga sertifikācijas sistēma, kas sevī ietver pilnu objektivitātes garantiju. Mūsu atbilstību novērtē akreditētas organizācijas, un tas nozīmē, ka pēc mūsu prasībām ieviestie jauninājumi un atjauninājumi tiek izstrādāti pilnīgi neatkarīgi. Īsāk sakot - granulu kvalitāte ir vienīgais ārējais motīvs un vissvarīgākais.

> Sertifikācijas iestādes

Neatkarīgas organizācijas, ko dēvē par sertifikācijas iestādēm, ir tiesīgas izvērtēt, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst prasībām, vai arī tā sertifikāts būtu jāaptur. Visas sarakstā iekļautās sertifikācijas iestādes ir akreditētas (ISO/IEC 17065 ar īpašu darbības jomu), un tās ir apstiprinājis centrālais birojs. 

Sarakstā iekļautās sertifikācijas iestādes 

> Pārbaudes un testēšanas iestādes

Pārbaudes iestādes ir atbildīgas par plānveida un neplānoto auditu veikšanu sertificētajiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem, kuri vēlas tikt iekļauti sistēmā. 

Testēšanas iestādes ir atbildīgas par standartizētu laboratorijas testu veikšanu produktu paraugiem. Rezultāti pēc tam tiek paziņoti izvēlētajai sertifikācijas iestādei, kas lemj, vai piešķirt ENplus®.

Visas sarakstā iekļautās pārbaudes un testēšanas iestādes ir jāakreditē un jāapstiprina centrālajam birojam.

Sarakstā iekļautās pārbaudes iestādes  

Sarakstā iekļautās testēšanas iestādes 

 Ko apliecina ENplus®?

Tas, ka ENplus® mazāk nekā desmit gadu laikā ir kļuvis par kvalitātes zīmolu, ir noticis pateicoties plašajai darbības jomai, kas aptver visu koksnes granulu piegādes ķēdi. Sākot ar pirmajiem ražošanas posmiem līdz pat piegādes procesam, mēs pārliecināmies, ka visām iesaistītajām pusēm ir sīki izstrādātas vadlīnijas, efektīvas uzraudzības procedūras un īpaša apmācība, lai nodrošinātu augstu un nemainīgu kvalitātes līmeni. 

Protams, arī pašām granulām ir jāatbilst dažādām tehniskajām specifikācijām. Papildus garumam un diametram tiek pārbaudīta arī ENplus® granulu mehāniskā izturībasmalkumu īpatsvars, tilpumsvars un citas lietas. Tiek kontrolēts arī pelnu un mitruma saturs, kā arī siltumspēja un procentuālais piedevu daudzums. Tas viss nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitāti, ka ar ENplus® granulām kurinātas iekārtas darbosies ar optimālu efektivitāti, bez sarežģījumiem un ilgstoši. 

 Standarts un sertifikācija

Lai pilnībā izprastu ENplus® sistēmas būtību, ir svarīgi atšķirt standartu no sertifikācijas

Standarts nosaka konkrētas produkta, procesa vai pakalpojuma prasības, specifikācijas vai īpašības. Standartus pārvalda starptautiskas organizācijas, piemēram, ISO vai CEN, un to pamatā ir dažādu iesaistīto pušu zināšanas un ieguldījums. Lai arī uz standartiem var attiekties atsevišķi tiesību akti, tie kalpo kā vadlīnijas, nevis kā juridiski saistošs regulējums.

Sertifikācija ir apliecinājums tam, ka produkts, process vai pakalpojums atbilst konkrētām prasībām. Šīs prasības parasti ir noteiktas starptautiskā standartā, bet var arī atšķirties no tā. Šāda situācija ir, piemēram, ENplus® sistēmas gadījumā - tās prasību pamatā galvenokārt ir ISO 17225 standarts, bet dažos konkrētos aspektos prasības ir augstākas.


Būtībā tādas sertifikācijas sistēmas kā ENplus® aiztaupa patērētājiem nepieciešamību salīdzināt produkta īpašības ar ISO standartu, veicot sistemātisku, optimizētu apstiprināšanas procesu. Tāpēc ir svarīgi, lai sertifikācijas sistēma būtu caurskatāma un neatkarīga, lai tās preču zīme būtu aizsargāta, un lai cīnītos pret krāpniecību, un nodrošinātu, ka zīmogam vienmēr var uzticēties.

Vairāk par cīņu pret krāpniecību