Kontakti SERTIFICĒJIES
Ziņas 23.03.2021

ENplus® intervijas: Andreas Haider no Holzforschung Austria sniedz vērtīgus padomus uzņēmumiem, kas pretendē uz ENplus® sertifikātu

Mēs turpinām savas virtuālās sarunas ar nosaukumu ENplus® Intervijas. Šomēnes mēs tiksimies ar Andreas Haider, kurš ir Holzforschung Austria (HFA) tehniskais konsultants (bioenerģija un analītiskā ķīmija), kā arī ENplus® auditors.


Sveiks, Andreas! Raksturo Holzforschung Austria (HFA) dažos vārdos. 

HFA tika dibināta kā bezpeļņas organizācija 1948. gadā un tajā šobrīd strādā 95 darbinieki. Mēs aktīvi darbojamies pētniecības un attīstības, akreditētas testēšanas / pārbaudes / sertifikācijas un zināšanu / tehnoloģiju nodošanas jomās. Mūsu darbība aptver visu koksnes un tās izstrādājumu piegādes ķēdi; sākot no zāģmateriāliem un līmētām koksnēm līdz koka celtniecībai un celtniecības fizikai līdz koksnes saglabāšanai, bioenerģētikai un ķīmiskajai analīzei - par visām šīm tēmām mūsu institūtā varat atrast kontaktpersonas ar augstu profesionālo kvalifikāciju.

Bioenerģijas nodaļā mēs esam aptuveni 10 cilvēki, kas strādā par auditoriem mūsu laboratorijā vai birojā. Uzskaitītie auditori strādā ne tikai ENplus®, bet arī ir iesaistīti biomasas izpētes projektos, kas bieži ietver darbības mūsu biomasas izmēģinājuma rūpnīcā. Viņi aktīvi piedalās biomasas standartizācijas procesā un organizē granulu un citas biomasas testēšanu mūsu laboratorijā. Mēs uzskatām, ka šāda veida priekšzināšanas ir ļoti noderīgas revidenta darbam šajā jomā, it īpaši, ja mūsu pārbaudes revīziju laikā ir nepieciešama tehniska pieredze.

HFA vienlaikus ir ENplus® sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestāde. Bez šaubām, tā ir milzīga atbildība. Vai ir sarežģīti aptvert visus sertifikācijas procesa aspektus?

Tā ir liela atbildība un tas ir izaicinājums, jā. Bet mēs uzskatām, ka visu attiecīgo darbību un procesu kontroli var sasaistīt ar augstu sertifikācijas līmeņa garantēšanu. Visas mūsu ENplus® darbības (testēšana, pārbaude un sertifikācija) ir iekļautas mūsu akreditācijas jomā.

Akreditācija nosaka noteikumu sistēmu, kas mums jāievēro, un garantē mūsu objektivitāti. Pieņemot lēmumu par sertifikāciju un parakstot sertifikātu, mēs zinām, ka par to esam atbildīgi. Tāpēc mēs rūpīgi apmācām un uzraugām auditorus un vadām savu testēšanas laboratoriju, kur mēs precīzi zinām, kā tiek noteikti visi attiecīgie ENplus® granulu parametri. Ja mēs sadarbojamies ar ārējiem partneriem, mēs tos izvēlamies, pamatojoties uz tiem pašiem noteikumiem, kas ir spēkā mūsu iekšējiem resursiem.

Jūs ikdienā sazināties ar daudziem sertificētiem tirgotājiem un ražotājiem. Kāds, Jūsuprāt, ir viņu iemesls, lai pievienotos un paliktu shēmā?

Es teiktu, ka ENplus® ir ļoti labi pazīstama sertifikācijas shēma, kurai ir laba reputācija tirgū. Dažos reģionos es domāju, ka ir gandrīz neiespējami pārdot koksnes granulas bez šīs sertifikācijas, īpaši reģionos, kur ENplus® atbalsta visas attiecīgās ieinteresētās puses (tostarp, piemēram, apkures katlu ražotāji). Vismaz Austrijā tā notiek.

ENplus® aktīvi apkaro krāpniecību. Kā sertifikācijas iestāde Jūs esat iesaistīts sūdzību izskatīšanā. Vai Jūs varētu padalīties ar mums, kādas bija nesen saņemtās sūdzības un kā tās tika atrisinātas?

Krāpniecībai un sūdzībām ir dažādi iemesli. Sāksim ar krāpniecību: apšaubāmi uzņēmumi var izmantot maisa dizainus, kas nav apstiprināti, sertificētas granulas pakot tirgotāju apstiprinātos maisa dizainos vai marķēt savus produktus ar ENplus® ID, kaut arī tie nav sertificēti. Diemžēl šīs lietas notiek.

Dažreiz tā ir tikai noteikumu nepareiza izpratne, kurus var ātri precizēt un atrisināt, citreiz tā ir tīša krāpšana. Vēl viena krāpnieciska darbība, ar kuru saskārāmies, bija nesertificēti uzņēmumi, kas savu nesertificēto granulu pārdošanai izmantoja viltotus HFA sertifikātus. Iepriekš tas notika vairākas reizes, kad mēs ziņojām par šiem gadījumiem, ENplus® vadībai, tā nekavējoties iekļāva uzņēmumu melnajā sarakstā. Šaubu gadījumā mūsu sertifikātu derīgumu var pārbaudīt mūsu vietnē.

Papildus krāpniecības gadījumiem var gadīties, ka mēs esam iesaistīti tādās sūdzību lietās kā tās, kas radās ENplus® tirgus uzraudzības programmas laikā. Ja sertificēto granulu kvalitāte neatbilst prasībām, uzņēmumiem ar to jāsaskaras un tām jāveic pasākumi, lai nodrošinātu kvalitāti nākotnē. Šīm darbībām vajadzētu pozitīvi ietekmēt tirgū pārdoto granulu vispārējo kvalitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā. Tas ir sertificētu uzņēmumu interesēs, kuri savu sertifikāciju uztver nopietni un pārdod augstākās kvalitātes produktus, tāpēc viņi parasti sadarbojas, lai ātri un efektīvi atrisinātu kvalitātes jautājumus.

Kādu padomu Jūs vēlētos sniegt uzņēmumam, kas šobrīd pretendē uz sertifikāta iegūšanu? Kā vislabāk sagatavoties sertifikācijas procesam?

Ražotājiem, kuru mērķis ir iegūt sertifikātu, pirms sākotnējās sertifikācijas revīzijas veikšanas jāpārliecinās, vai granulas jau atbilst ENplus® prasībām. Parasti, lai pārbaudītu kritiskos parametrus, mēs iesakām veikt iepriekšēju granulu kvalitātes pārbaudi. Ja izrādās, ka ir problēmas ar granulu kvalitāti, ražošanas procesu joprojām var pielāgot pirms audita.

Turklāt visām iekšējās kvalitātes kontroles testu ierīcēm jābūt pieejamām. Labi aprīkota iekšējā laboratorija ir būtiska, lai ražotāji regulāri pārbaudītu granulu kvalitāti. Šajā ziņā ļoti svarīgs aspekts ir to darbinieku kvalifikācija, kuri veic iekšējos testus. Tikai tad, kad viņi zina, kā pareizi veikt testēšanu, rezultāti būs uzticami.

Tirgotājiem ir svarīgi spēt uzraudzīt visus viņu biznesu un revīzijas laikā sniegt nepieciešamo informāciju par šiem gadījumiem. Ja viņi pārdod lielapjoma granulas galalietotājiem, darbinieku kvalifikācija ir būtiska arī, lai piegādes laikā saglabātu augsto granulu kvalitāti. Apmācības kvalitātes vadītājiem, ko nodrošina ENplus® vadība, ir labs atbalsts uzņēmumiem, lai nodrošinātu nepieciešamo kvalifikāciju, un tās vajadzētu apmeklēt pēc iespējas vairāk.

Vai, Jūsuprāt, augstas kvalitātes granulu izmantošana ir daļa no Eiropas zaļās nākotnes?

Jā, protams! Koksnes granulām kā atjaunojamai enerģijai būs svarīga loma enerģētikas sistēmas pārejā papildus visiem citiem atjaunojamās enerģijas avotiem, kas būs nepieciešami, lai samazinātu mūsu oglekļa emisijas.

Tradicionāli koksnes granulas ražo no atlikumiem, kas rodas kā blakusprodukts kokapstrādes nozarē. Mēs uzskatām, ka, palielinoties koksnes izmantošanai ēku celtniecībā un palielinot koksnes izstrādājumu ražošanu kopumā, būs pietiekami daudz atlikumu, lai piegādātu arī augošu augstas kvalitātes granulu tirgu.

Šīs granulas ir papildu produkts kokapstrādes rūpniecības portfelī, un galalietotājiem tā ir kā laba iespēja apsildīt savas mājas ar ļoti zemu oglekļa emisiju. Pašlaik Austrijā ir programma, lai katlus, kas izmanto mazutu, aizstātu ar atjaunojamām sistēmām, piemēram, katliem, kuros izmanto koksnes granulas. Tas tiešām ir liels stimuls granulu nozarei. Es teiktu, ka šī programma ir labs piemērs tam, kā politiskais atbalsts var stimulēt nepieciešamo apkures tirgus pāreju - cerēsim, ka nākamajos gados to redzēsim vairāk visā Eiropā!

Andreas Haider, Valerie Minihold, Wilfried Pichler, Daniel Stratev, Monika Steiner, Robert Stocker - ENplus® auditori HFA