Kontakti SERTIFICĒJIES
Ziņas 10.02.2022

Pabeigts 2021./2022. gada tirgus pārraudzības projekts

Turpinot iesāktās aktivitātes, ENplus® vadība ir organizējusi un īstenojusi tirgus uzraudzības projektu. Iniciatīva ir daļa no ENplus® pastāvīgas kvalitātes kontroles procedūrām, un tās mērķis ir analizēt ENplus® sertificētās granulas, kas nejauši ir izvēlētas no tirgus piedāvātā klāsta, lai pārbaudītu to atbilstību pēc ENplus® standartiem.

Šim projektam savāktie granulu maisu paraugi tradicionāli tika ņemti no Itālijas tirgus, jo Itālija ir lielākā iepakoto granulu importētāja un patērētāja Eiropā. Šis gads nebija izņēmums. Itālijas tirgū tika iegādāti 36 granulu maisi no ENplus® sertificētiem ražotājiem un tirgotājiem no 12 dažādām valstīm, kurus, saskaņā ar ENplus® prasībām, analizēja ENplus® sarakstā iekļautā testēšanas iestāde.

Dažiem granulu paraugiem tika konstatētas daļējas neatbilstības. Šādos gadījumos ar attiecīgajiem sertificētajiem uzņēmumiem ir sazinājies viņu licencētājs, un viņiem ir jārisina problēmas saskaņā ar sūdzību pārvaldības sistēmu. Ir iesaistītas arī šo uzņēmumu sertifikācijas institūcijas, ja būtu nepieciešamas kādas turpmākas darbības.

Visiem ENplus® sertificētajiem uzņēmumiem ir pienākums ieviest atbilstošu kvalitātes vadības sistēmu un paškontroles procedūras, ko apstiprinājusi to pārbaudes iestāde. Šīs prasības viņiem palīdz nodrošināt savu produktu atbilstību ENplus® standartiem visa gada garumā.

ENplus® vadība novērtē arī granulu patērētāju atsauksmes un sniedz viņiem iespēju ziņot par kvalitātes problēmām, izmantojot ENplus® vietni. Ja jums ir radusies šāda problēma ar koksnes granulām, kas iegādātas no ENplus® sertificētiem uzņēmumiem, lūdzu, informējiet mūs, izmantojot šo veidlapu: https://enplus-pellets.eu/en-in/report-a-fraud.html