Kontakti SERTIFICĒJIES
Ziņas 23.09.2022

ENplus® revīzija: galvenās izmaiņas, pārejas periods un daudz kas cits

Pēc vairāku gadu plašām konsultācijām, diskusijām un sarunām, ENplus® pārskatīšana ir pabeigta. Jaunā dokumentācijas struktūra iezīmē galvenās izmaiņas prasībās un procedūrās visos sertifikācijas procesa līmeņos, savukārt jaunā pārvaldības integritātes programma precizē ENplus® pārvaldes institūciju tiesības un pienākumus, un izveido iekšējo un ārējo kontroli starp tām.

Šis raksts sniegs jums pārskatu par svarīgākajām izmaiņām un to, kā tās ietekmē ENplus® ieinteresētās puses. Lūdzu, ņemiet vērā, ka visu informāciju varat atrast pārskatītajā dokumentācijā, kas jau ir pieejama mūsu vietnes cilnē Resursi.

Jauna dokumentācijas struktūra

No šī brīža ENplus® standarti ir dokumenti, kas nosaka prasības visām galvenajām sertifikācijā ieinteresētajām pusēm, ENplus® procesuālie dokumenti ir tie, kas nosaka Eiropas Granulu padomes (EPC) un ENplus® procedūras shēmas izstrādē un pārvaldībā. Dokumenti sniedz izsmeļošu informāciju/interpretācijas par konkrētām tēmām, piemēram, uzglabāšanas un maisu dizaina tulkojumiem.

Attiecīgi ENplus® standarti ir trīs atsevišķi dokumenti:

  • ENplus® ST 1001 - ENplus® kokskaidu granulas – prasības uzņēmumiem
  • ENplus® ST 1002 - Prasības sertifikācijas un testēšanas iestādēm, kas veic ENplus® sertifikāciju
  • ENplus® ST 1003 - ENplus® preču zīmju izmantošana – prasības

Galvenās izmaiņas attiecībā uz sertificētajiem uzņēmumiem un koksnes granulu prasībām

Līdz ar pārskatīšanu ir mainītas vairākas definīcijas. Piemēram, lielie maisi (big bag) tagad tiek uzskatīti par beztaras granulām (neatkarīgi no tā, vai tās ir aizzīmogotas vai nenoslēgtas), un tāpēc tiks piemērotas prasības par beztaras granulām. Daļējas kravas un pilnas kravas definīcijas ir mainītas uz mazu un liela mēroga piegādi, un piegādes svars ir vienīgais kritērijs.

Visi ENplus® sertificētie dažādu klašu un diametru produkti ražošanas, un tirdzniecības procesā ir fiziski atdalīti. Šī prasība līdztekus prasībām par pārdoto granulu piegādes dokumentāciju un masas bilances kontu ir pamats piegādes ķēdes prasībām. Tas viss tiek darīts, lai nodrošinātu, ka uzņēmums nepārdod vairāk ENplus® sertificētu produktu, nekā tas ir saražojis vai iegādājies.

Lai garantētu izsekojamību un jo īpaši neatbilstoša produkta sastāva noteikšanu granulu tirgū, sertificētajiem uzņēmumiem būs jāreģistrē partneri, kas ir atbildīgi par granulu iepakošanu maisos, un pārdoto beztaras granulu piegādātāji. Turklāt sertificētu granulu maisa dizains ietver arī sērijas numuru, kas ļauj identificēt uzņēmumu, kas iepildījis granulas maisos, iepakošanas vietu un datumu.

Uzņēmumu tīkls var tikt sertificēts ar vienu sertifikātu. Uzņēmums, kuram ir vairāki apakšuzņēmumi, un tas ir ar vairākām ražošanas vai tirdzniecības vietām, kā arī vairākām piegādes ķēdēm, uzglabāšanas vietām un/vai tirdzniecības birojiem, var tikt sertificēts kā viens uzņēmums, kur uzņēmuma vadība kontrolē visus saistītos tīklus. Šis neattiecās tikai uz uzņēmumiem, kas atrodas Vācijā. 

Saskaņā ar pārskatīto ISO 17225-2 standartu, granulas tagad tiks analizētas arī pēc trim jauniem parametriem – daļiņu blīvums, rupjās daļiņas un granulu īpatsvars zem 10 mm. Ir ieviestas arī jaunas un detalizētākas prasības attiecībā uz paškontroli ražošanas procesā, kā arī iekraušanas un (pirms/pēc iepakošanas maisos) laikā.

Pirmo reizi kopš shēmas ieviešanas pirms 10 gadiem maksa, ko sertificētie uzņēmumi maksā par ENplus® preču zīmes izmantošanu, ir atjaunināta līdz 0,18 EUR par tonnu saražotajām vai pārdotajām granulām Eiropā (0,15 EUR Bioenerģijas biedriem). Papildus tiek ieviesta arī ikgadējā administrācijas maksa 250 eiro apmērā visiem sertificētajiem ražotājiem, tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem.

Uzņēmumiem būs arī jāslēdz vēlreiz līgumi ar ENplus® vadību, tāpēc 2023. gada sākumā tie tiks aicināti izmantot jaunu digitālo rīku ENplus® sertifikācijas platformā. Šī platforma nodrošinās ērtāku saziņas un dokumentu apmaiņas veidu starp shēmā ieinteresētajām personām.

Pārejas periods

Visiem sertifikātiem, kas izsniegti pēc spēkā stāšanās dienas (01.01.2023.), jāatbilst jaunā dokumenta prasībām ENplus® ST 1001 un ENplus® ST 1003;

Visiem uzņēmumiem, kuri ir sertificēti līdz jaunās rokasgrāmatas spēkā stāšanās dienai (01.01.2023.), līdz pārejas datumam 01.01.2024. ir jāatbilst ENplus® ST 1001 prasībām un atbilstība prasībām tiks izvērtēta pēc ENplus® sertifikācijas institūcijas izvērtējuma, kā daļa no nākamās regulārās pārbaudes pēc pārejas datuma.

Detalizēta informācija par prasībām attiecībā uz pieteiktajiem un sertificētajiem uzņēmumiem, kā arī prasībām koksnes granulām ir atrodama dokumentā ENplus® ST 1001.

Apskatiet mūsu brošūru ar galveno izmaiņu pārskatu šeit.

Apskatiet šo dokumentu, kurā uzsvērtas izmaiņas starp veco un jauno dokumentāciju.

Galvenās izmaiņas attiecībā uz atbilstības novērtēšanas iestādēm, kas nodrošina ENplus® sertifikāciju

Ļoti svarīgas izmaiņas ir tādas, ka sertifikācijas iestādei būs pilnīga atbildība par sertifikācijas procesu. Iestāde var veikt darbības procesa ietvaros, izmantojot savus iekšējos resursus vai sazinoties ar ārējām struktūrām (ar apakšlīgumu starpniecību). Ņemot vērā šo maiņu, uzņēmumiem, kas piesakās, vairs nebūs jāslēdz līgums ar atsevišķām pārbaudes un testēšanas iestādēm papildus sertifikācijas institūcijai.

Attiecībā uz pārbaudēm, sertifikācijas institūcija veic sākotnējās, ikgadējās uzraudzības un atkārtotās sertifikācijas pārbaudes uz vietas. Attālinātās pārbaudes tagad ir atļautas, bet tikai īpašos gadījumos. Ir ieviesta viena papildu ikgadēja nepieteikta paraugu ņemšana un granulu testēšana sertificētiem ražotājiem, kā arī tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kas veic iepakošanas darbību.

Jaunais dokuments ENplus® ST 1002 definē divu veidu neatbilstības - galvenās un maznozīmīgās (un novērojumus). Sertifikācijas iestāde identificē un klasificē neatbilstību, savukārt uzņēmumam ir pienākums noskaidrot cēloni un ierosināt korektīvu darbību. Pēdējais jāapstiprina sertifikācijas iestādei, kas nosaka arī labošanas laiku un pārbaudes līdzekļus.

Pārskatīšana ievieš citu uzticamības un pārskatatbildības līmeni, izmantojot akreditāciju. Pati sertifikācijas shēma tiks akreditēta Eiropas Akreditācijas kooperācijā. Visām atbilstības novērtēšanas iestādēm, kas izmanto shēmu, ir jābūt arī īpašai ENplus® akreditācijai, kas ir definēta un izskaidrota jaunajā dokumentācijā. Turklāt sertifikācijas integritātes programma sekos līdzi un novērtēs atbilstības novērtēšanas iestāžu darbību.

Auditoriem, kas veic pārbaudes, ir arī jāatbilst virknei prasību, piemēram, pieredze meža nozarē, atbilstošas zināšanas un prasmes, kā arī sekmīga ENplus® atzīto apmācību un semināru pabeigšana.

Pilna informācija par prasībām atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas nodrošina ENplus® sertifikāciju, ir atrodama dokumentā ENplus® ST 1002.

Apskatiet mūsu brošūru ar galveno izmaiņu pārskatu šeit.

Apskatiet šo dokumentu, kurā uzsvērtas izmaiņas starp veco un jauno dokumentāciju.

ENplus® preču zīme

Ir pārskatītas prasības par ENplus® preču zīmju izmantošanu visām personām, gan sertificētām, gan nesertificētām. Pilnīgu informāciju skatiet tālāk esošajā tabulā.

tabula enplus

1.PIEZĪME. Citiem lietotājiem ir atļauts izmantot ENplus® vārdu zīmi ar kvalitātes klasi, ENplus® kvalitātes zīmogu, ENplus® sertifikācijas zīmogu un ENplus® pakalpojuma zīmi, lai izglītotu par to nozīmi. Šāds lietojums neietver ENplus® ID.

2.PIEZĪME. Iepakoto granulu tirgotāji bez ENplus® sertifikācijas var izmantot tikai atsevišķu ENplus® maisu dizainu kā maisos iepakoto granulu attēlu ar ENplus® maisa dizainu.

Šeit variet arī piekļūt dokumentam ENplus® ST 1003 par visām prasībām, kas attiecas uz ENplus® preču zīmes izmantošanu.

Apmeklējiet tehniskās dokumentācijas lapu, lai atrastu visus jaunos dokumentus.