Kontakti SERTIFICĒJIES

Jautājumi & atbildes

Kā es varu atpazīt ENplus® sertificētu uzņēmumu?

Visi ENplus® sertificētie uzņēmumi (ieskaitot uzņēmumus ar apturētiem sertifikātiem) ir uzskaitīti mūsu tīmekļa vietnē, un šis saraksts tiek regulāri atjaunināts. Uzņēmumi, kas nav norādīti šajā sarakstā, nav uzskatāmi par ENplus® sertificētiem.

Kā es varu atpazīt ENplus® sertificētu ražotāju?

Visos komunikācijas materiālos un vietnēs (mājaslapa, izdales materiāli, u.c.) ENplus® sertificēts granulu ražotājs vienmēr norādīs sertifikācijas zīmogu. Sertificēta granulu ražotāja norādītajai informācijai ir jāsaskan ar sertificēto ražotāju/tirgotāju sarakstu. Vairāk informācijas

Ko nozīmē apturēts sertifikāts?

Apturēts sertifikāts nozīmē to, ka uzņēmumam uz noteiktu laiku nav tiesību ražot vai pārdot koksnes granulas ar ENplus® preču zīmi. Obligāti pārbaudiet konkrētā uzņēmuma sertifikāta statusu!

Kā tiek reģistrēts ENplus® preču zīmogs?

ENplus® logotips, kā arī apzīmējumi “ENplus®” un “ENplus® A1″ ir reģistrēti kā Starptautiskā preču zīme saskaņā ar Madrides vienošanos un ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) starptautiskā biroja protokolu, kā arī kā Kopienas preču zīme (CTMs) Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojā (EUIPO).

Tas nozīmē, ka preču zīmes vai tās daļu nelicencēta izmantošana var būt AEBIOM/EPC īpašnieka tiesību pārkāpums. AEBIOM/EPC ir tiesības aizliegt ENplus® logotipa un apzīmējumu krāpniecisku izmantošanu, kā arī vajadzības gadījumā pieprasīt kompensāciju. Turklāt mēs varam publicēt detalizētu informāciju par šādu krāpniecisku izmantošanu mūsu Melnajā sarakstā.

Kā sertificēts uzņēmums var izmantot ENplus® zīmogu uz saviem maisiem?

ENplus® sertifikācija dod sertificētiem uzņēmumiem tiesības fasēt savas granulas maisos ar ENplus® logotipu.

Pirms granulu maisu pārdošanas tirgū visiem ENplus® maisu dizaina paraugiem ir jābūt apstiprinātiem ENplus® (EPC) centrālajā birojā (šis attiecās uz valstīm, kurās nav nacionālie licencētāji) vai pie nacionālajiem licencētājiem konkrētajā valstī.

Visa informācija par maisu dizaina apstiprināšanu un prasībām ir atrodama ENplus® Maisu dizaina vadlīnijas un ENplus® Rokasgrāmata.

Granulu maisu realizācija neapstiprinātos dizaina maisos nav atļauta. Jebkura neatbilstība var izraisīt sertificēta uzņēmuma sertifikāta apturēšanu vai nesertificēta uzņēmuma iekļūšanu mūsu Melnais saraksts.

Kā var izmantot ENplus® zīmogu?

ENplus® zīmogu drīkst lietot tikai kopā ar derīgu licenci. ENplus® centrālais birojs un nacionālie licencētāji ir vienīgās iestādes, kas izsniedz zīmogu. To var izmantot, piemēram, reklāmas materiālos un uz iepakojuma, bet tikai tiešā saistībā ar sertificēto uzņēmumu, kuram tas izsniegts. Kopsavilkuma tabula*:

Apzīmējums Nosaukums Kurš drīkst šo izmantot? Kā to izmantot?
logo ENplus® Logo Eiropas Granulu padome, nacionālie licencētāji un sarakstā iekļautās sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestādes. Komunikācijas materiāliem.
BE 023 ENplus® ID numurs Sertificētie uzņēmumi To var lietot tikai piegādes dokumentos.
logo seal Sertifikācijas zīmogs = ENplus® Logo + ENplus® ID Sertificētie uzņēmumi Reklāmas vajadzībām.
Sertificēti uzņēmumi, kas ražo vai tirgo gan sertificētu, gan nesertificētu produkciju nedrīkst radīt iespaidu, ka visa to produkcija un tirdzniecības apjomi ir sertificēti. Nesertificēts uzņēmums, kas tirgo ENplus ® sertificētas, iepakotas granulas, var uzrādīt sertifikācijas zīmogu tikai uzrādot attēlu ar granulu maisiem, kuros ir redzams zīmogs.
quality logo ENplus® Kvalitātes logo Neviens To nedrīkst izmantot atsevišķi.
quality seal ENplus® Kvalitātes zīmogs Sertificētās kompānijas Uz granulu maisiem. Kvalitātes zīmogs drīkst tikt izmantots arī mārketinga vajadzībām.
service logo Pakalpojuma logo Eiropas Granulu padome, nacionālie licencētāji un sarakstā iekļautās sertifikācijas, pārbaudes un testēšanas iestādes. Komunikācijas materiālos.
BE 912 SP Pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs Neviens To nedrīkst izmantot atsevišķi.
service sign Pakalpojuma zīme Sertificētie pakalpojuma sniedzēji To drīkst izmantot visos dokumentos (līgumos, rēķinos, u.c.).

*Lūdzu, ņemiet vērā, ka ID numuri ir tikai piemēri. Informācija par atļautajām krāsām un krāsu kombinācijām ir atrodama ENplus® Rokasgrāmatā 3.0 (2.nodaļā), 49. un 50. lapaspusē.