Kontakti SERTIFICĒJIES

Tehniskā dokumentācija

Zemāk Jūs atradīsiet jauno ENplus® dokumentāciju, kas ir izveidota ENplus® pārskatīšanas rezultātā.

Visiem uzņēmumiem, kas pieteiksies sertifikācijai pēc 01.01.2023., jāievēro šī dokumenta prasības.

ENplus® ST 1001 - ENplus® wood pellets – Requirements for companies

   ➟ Recognition of the technology for small-scale delivery (v.1 March 2023)

ENplus® ST 1002 - Requirements for certification and testing bodies operating ENplus® certification

   ➟ ENplus® ST 1002 – Technical corrigendum 1

ENplus® ST 1003 - Usage of the ENplus® trademarks - Requirements

ENplus® PD 2001 - Structure and development of ENplus® documentation

ENplus® PD 2002 - Complaints and appeals procedure

ENplus® PD 2003 - Issuance of permissions for the use of the ENplus® trademarks

ENplus® PD 2004 - ENplus® listing of certification and testing bodies

   ➟ ENplus® PD 2004 – Technical corrigendum 1

ENplus® PD 2005 - Governance of the ENplus® certification scheme

ENplus® PD 2006 - ENplus® certification scheme fees

ENplus® PD 2007 - Investigation and resolution of fraudulent use of the ENplus® trademarks

ENplus® PD 2008 - Handling confidential and personal information

ENplus® GD 3001 - Storage for wood pellets

ENplus® GD 3002 - ENplus® translations of the pellets bag design

 • 1.nodaļa: Vispārīgi
  • Vispārīga informācija un pārskats
  • ENplus® sertifikācijas sistēmas darbības joma
  • Terminu skaidrojums
  • Normatīvie norādījumi
 • 5.nodaļa: Shēmas organizācija

  Šajā sadaļā ir iekļautas prasības organizācijām, kas atbildīgas par atbilstības novērtēšanu, proti:

  • Sertificēšanas iestādes
  • Pārbaudes iestādes
  • Testēšanas iestādes
 • 6.nodaļa: Maksājumu grafiks

  Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par nodevām, kuras jāmaksā ENplus® sertificētajām/uzskaitītajām organizācijām:

  • Sertificētie ražotāji
  • Sertificētie tirgotāji
  • Sertificētie piegādātāji
  • Sarakstā iekļautās pārbaudes iestādes
  • Sarakstā iekļautās testēšanas iestādes
 • SEG kalkulators

  Saskaņā ar ENplus® sistēmu, pateicoties Carbon Footprint jeb CO2 emisiju daudzuma aprēķināšanas kalkulatoram (CO2  emisiju daudzums tiek aprēķināts uz 1 tonnu saražoto granulu) ir iespējams aprēķināt emisiju daudzumu, kas radies granulu ražošanas laikā. Ievāktie dati ENplus® menedžmentā tiks izmantoti statistikai. 

 • ENplus® uzglabāšanas vadlīnijas

  ENplus® uzglabāšanas vadlīnijās aprakstītas prasības, kas nodrošina drošu granulu uzglabāšanu, kā arī to, lai uzglabāšanas laikā granulas savu kvalitāti saglabātu visos ražošanas, kā arī piegādāšanas posmos. Uzglabāšanas vadlīnijās izstrādātas konkrētu darbību, tehniskās, kā arī drošības prasības.

 • ENplus® maisu diziana prasības

  Šajā dokumentā iekļautas obligātās prasības ENplus® sertificētiem granulu ražotājiem un tirgotājiem par granulu maisa dizaina apstiprināšanu ar ENplus® zīmogu. Informācija ir atrodama arī ENplus® rokasgrāmatā, 3.0 versijā, 2.nodaļā, kur aprakstītas prasības par maisu dizainu ar ENplus® zīmogu.

 • Šis dokuments sniedz papildus norādījumus: