Kontakti SERTIFICĒJIES

Tehniskā dokumentācija

ENplus® rokasgrāmatas 3.0 versija

 • 1.nodaļa: Vispārīgi
  • Vispārīga informācija un pārskats
  • ENplus® sertifikācijas sistēmas darbības joma
  • Terminu skaidrojums
  • Normatīvie norādījumi
 • 5.nodaļa: Shēmas organizācija

  Šajā sadaļā ir iekļautas prasības organizācijām, kas atbildīgas par atbilstības novērtēšanu, proti:

  • Sertificēšanas iestādes
  • Pārbaudes iestādes
  • Testēšanas iestādes
 • 6.nodaļa: Maksājumu grafiks

  Šajā sadaļā ir iekļauta informācija par nodevām, kuras jāmaksā ENplus® sertificētajām/uzskaitītajām organizācijām:

  • Sertificētie ražotāji
  • Sertificētie tirgotāji
  • Sertificētie piegādātāji
  • Sarakstā iekļautās pārbaudes iestādes
  • Sarakstā iekļautās testēšanas iestādes
 • SEG kalkulators

  Saskaņā ar ENplus® sistēmu, pateicoties Carbon Footprint jeb CO2 emisiju daudzuma aprēķināšanas kalkulatoram (CO2  emisiju daudzums tiek aprēķināts uz 1 tonnu saražoto granulu) ir iespējams aprēķināt emisiju daudzumu, kas radies granulu ražošanas laikā. Ievāktie dati ENplus® menedžmentā tiks izmantoti statistikai. 

 • ENplus® uzglabāšanas vadlīnijas

  ENplus® uzglabāšanas vadlīnijās aprakstītas prasības, kas nodrošina drošu granulu uzglabāšanu, kā arī to, lai uzglabāšanas laikā granulas savu kvalitāti saglabātu visos ražošanas, kā arī piegādāšanas posmos. Uzglabāšanas vadlīnijās izstrādātas konkrētu darbību, tehniskās, kā arī drošības prasības.

 • ENplus® maisu diziana prasības

  Šajā dokumentā iekļautas obligātās prasības ENplus® sertificētiem granulu ražotājiem un tirgotājiem par granulu maisa dizaina apstiprināšanu ar ENplus® zīmogu. Informācija ir atrodama arī ENplus® rokasgrāmatā, 3.0 versijā, 2.nodaļā, kur aprakstītas prasības par maisu dizainu ar ENplus® zīmogu.

 • Šis dokuments sniedz papildus norādījumus: