Contact Wordt gecertificeerd
News 29.07.2020

Onderzoek Resultaten: De impact van COVID-19 op ENplus® gecertificeerde bedrijven

Enkele weken geleden hebben we een onderzoek uitgevoerd om gegevens te verzamelen over de huidige impact van de coronaviruspandemie op ENplus®-gecertificeerde bedrijven en om informatie te verstrekken over mogelijke toekomstige marktfluctuaties van hoogwaardige houtpellets. In totaal hebben 93 gecertificeerde bedrijven uit 21 landen deelgenomen (waarvan de meeste in Europa gevestigd zijn), waardoor de impact van de pandemie op de kleine en middelgrote houtpelletsector goed is weergegeven.

Uit de resultaten bleek dat 75% van de gecertificeerde producenten en handelaren negatief is beïnvloed door de COVID-19-pandemie, waarbij 2 van de 3 bedrijven al plannen hebben voor de invoering van nieuwe pelletprijzen voor eindgebruikers.

Meer dan de helft van de negatief getroffen producenten en handelaren wijzen op de vermindering van de vraag van de eindgebruikers als het belangrijkste gevolg tot nu toe. Er kan worden aangenomen dat dit de belangrijkste reden zal zijn voor een daling van de productie en de handel die meer dan de helft van de deelnemende bedrijven in de komende maanden tot het einde van het jaar verwacht.

Naast de negatieve trend moet ook worden gezegd dat de pandemie voor een beperkt aantal gecertificeerde bedrijven (ongeveer 5% van de respondenten) enige mogelijkheden heeft opgeleverd. In tegenstelling tot de meerderheid melden de meeste van deze bedrijven een ongebruikelijke toename van de vraag van eindgebruikers in de eerste helft van 2020.

Deze verschillen in de markt zouden in feite één van de redenen kunnen zijn voor de verwachte veranderingen van de pelletprijzen voor de eindgebruikers. Bijna 36% van de respondenten plant een kleine prijsstijging, terwijl nog eens 26% van de bedrijven van plan is de prijzen tot eind 2020 te verlagen. In beide gevallen zullen de nieuwe pelletprijzen hoogstwaarschijnlijk een verschil van maximaal 20% introduceren. De verzamelde gegevens geven ook aan dat de kans op een prijsstijging of -daling in alle delen van Europa wordt verwacht, zodat alle eindgebruikers op het continent bijna evenveel invloed kunnen ondervinden van deze veranderingen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat volgens 71% van de respondenten lokale overheidssteun beschikbaar is, maar dat minder dan de helft van hen van plan is een aanvraag in te dienen. Overheidssteun werd gemeld voor landen zoals Italië, Spanje, Polen, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, België, Hongarije, Kroatië en meer.

Download het volledige verslag hieronder

Survey Results: Download