Contact Wordt gecertificeerd
News 30.03.2022

Consumenten van houtpellets: hun gewoonten en koopgedrag

In de eerste twee maanden van 2022 heeft ENplus® een enquête gehouden om een beter inzicht te krijgen in het gedrag en de gewoonten van de houtpelletconsument door directe feedback te verzamelen. De enquête stond open voor iedereen die bereid was zijn ervaring te delen. In totaal hebben 263 consumenten uit 31 landen gereageerd. 

Uit de gegevens blijkt dat de meeste consumenten voor pellets kiezen omdat ze een goedkopere verwarmingsoptie zijn in vergelijking met traditionele oplossingen zoals gas en elektriciteit. Meer dan 42% van alle respondenten wijst er ook op dat hun beslissing werd beïnvloed door het feit dat pellets een milieuvriendelijkere oplossing zijn. 39% ziet het als de meest efficiënte oplossing voor hun woning.

Consumers survey 1

De meeste consumenten zijn zeer tevreden over hun pelletleverancier. In feite geeft bijna ¾ toe dat ze slechts één keer per jaar of zelfs minder vaak van pelletproducent/handelaar veranderen. Een uitzondering geldt voor pelletgebruikers in landen zoals Roemenië en Noord-Macedonië, waar de residentiële pelletmarkt zich in een vroeg ontwikkelingsstadium bevindt.

Het is geen verrassing dat thuislevering een dienst is die de meeste eindgebruikers verwachten en ontvangen. 48% van de respondenten in onze enquête geeft toe gebruik te maken van een levering in pelletzakken, terwijl 26% vertrouwt op bulklevering per vrachtwagen. In 80% van de gevallen worden de pellets gekocht bij een lokale pelletproducent of een lokale winkel/supermarkt.

Elke 9 van de 10 respondenten beschouwt de prijs van pellets als een belangrijke of zelfs zeer belangrijke factor bij de aankoop van pellets. De meerderheid beweert dat kwaliteit en duurzaamheidscertificaten ook een cruciale rol spelen bij de beslissing welk pelletmerk te kiezen.

Consumers survey 2

Van alle certificatieschema's die in de enquête worden voorgesteld, is ENplus® het meest gewaardeerd maar ook het meest populair. 81% van de deelnemers geeft toe dat ze vertrouwd waren met het systeem voor ze de enquête invulden, terwijl 79% zegt dat het voor hen belangrijk is ENplus®-gecertificeerde pellets te kopen.