Kontakt Zdobądź certyfikat
National Partners

Krajowy Licencjodawca

W niektórych krajach schemat ENplus® jest zarządzany przez krajowe stowarzyszenia ds. pelletu, zwane Krajowymi Licencjodawcami. Krajowi licencjodawcy wdrażają schemat ENplus® i zarządzają nimi w swoim kraju, otrzymując prawa licencyjne od Zarządu ENplus®. Aby uzyskać najdokładniejsze informacje dotyczące schematu ENplus® w tych krajach, przejdź do odpowiedniej sekcji naszej strony internetowej poprzez menu rozwijane u góry.

Poniżej znajdziesz listę punktów kontaktowych dla każdego z tych krajowych stowarzyszeń ds. pelletu zarządzających schematem certyfikacji lokalnie.

proPellets Austria Austria
PUNKT KONTAKTOWY

Alexander Csurmann
Tel: +43 1 25 32 114 0
enplus@propellets.at

WPAC Canada
PUNKT KONTAKTOWY

Fahimeh Yazdan Panah
Tel: +1 778 990-2656
fahimeh@pellet.org

Czech Pellet Cluster Czech Republic
PUNKT KONTAKTOWY

Vladimír Stupavský
Tel: +420 724 611 316
predseda@ceska-peleta.cz

Propellet France France
PUNKT KONTAKTOWY

Karine Naizot
Tel: +33 4 79 70 44 28
contact@enplus-pellet.fr

DEPI Germany
PUNKT KONTAKTOWY

Peter Mühlhäuser
Tel: +49 30 688 1599 58
muehlhaeuser@depi.de

AIEL Italy
PUNKT KONTAKTOWY

Matteo Favero
Tel: +39 049 8830722
pelletenplus.aiel@cia.it

LATbio Latvia
PUNKT KONTAKTOWY

Beāte Paleja
Tel: +371 29340032
enplus@latbio.lv

LITBIOMA Lithuania
PUNKT KONTAKTOWY

Agnė Babelytė
Tel: +370 616 28381
sertifikavimas@biokuras.lt

AIMMP Portugal
PUNKT KONTAKTOWY

Altina Ribeiro
Tel: +351 223 394 200
derivados.madeira@aimmp.pt

AVEBIOM Spain
PUNKT KONTAKTOWY

Pablo Rodero
Tel: +34 983 113 760
pablorodero@avebiom.org

proPellets.ch Switzerland
PUNKT KONTAKTOWY

Sabine L'Eplattenier-Burri
Tel: +41 250 88 72
info@propellets.ch

UK Pellet Council United Kingdom
PUNKT KONTAKTOWY

Mark Stafford
Tel: +44 (0) 7901 822 222
mstafford@pelletcouncil.org.uk

Polish Pellet Council Poland
PUNKT KONTAKTOWY

Natalia Kobiela
Tel: +48 574 927 053
Fax: +48 85 874 61 31
info@polskaradapelletu.org

SVEBIO Sweden
PUNKT KONTAKTOWY

Maria Zettergren
Tel: +46 8 441 7079
maria.zettergren@svebio.se