Kontakt Zdobądź certyfikat
25.05.2020

ENplus® świętuje 1000 certyfikowanych firm

Z przyjemnością informujemy, że ENplus® osiągnął znaczący kamień milowy. Jako wiodący na świecie system certyfikacji peletów drzewnych, posiadamy obecnie łącznie 1000 aktywnych certyfikatów firm w 46 krajach na całym świecie.

Będąc rozpoznawalnym i akceptowanym przez tak znaczną liczbę producentów, handlowców i usługodawców, ENplus® udowodnił, że jest głównym czynnikiem na światowym rynku pelletów drzewnych. Obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, jakość jest uważana za najcenniejszą cechę całego łańcucha dostaw.

Zapewnienie zharmonizowanych poziomów jakości produkcji i dystrybucji pelletów drzewnych jest nieodpartą korzyścią dla użytkowników końcowych, ale jest również wyraźnym znakiem dla stabilnego postępu samej branży.

To godne uwagi osiągnięcie jest wynikiem konsekwentnych wysiłków i zaangażowania Bioenergy Europe, belgijskich licencjodawców (AIEL, AVEBIOM, Propellet France, ProPellet Switzerland, ProPellets Austria, DEPI, WPAC, Czech Pellets Cluster, ANPEB, LatBio, LitBioma, UK Pellet Council), wszystkich jednostek certyfikujących, kontrolujących i testujących wymienionych w ENplus® oraz krajowych stowarzyszeń promujących (Polish Pellet Council and SVEBIO).

Chcielibyśmy wyrazić uznanie wszystkim naszym partnerom oraz wszystkim certyfikowanym firmom, które obdarzyły nas zaufaniem i przyczyniły się do rozwoju systemu certyfikacji. Dzięki Państwa aktywnemu zaangażowaniu możemy z dumą stwierdzić, że ponad 12 milionów ton * pelletu drzewnego spełniło nasze kryteria jakości. Ponadto ta liczba certyfikowanych pelletów stanowi około 77% europejskiego rynku grzewczego **.

Jakie inne kluczowe cechy sprawiają, że program certyfikacji ENplus® jest tak skuteczny?

  • Bycie zewnętrznym systemem certyfikacji gwarantuje przejrzystość i niezawodność. Wszystkie jednostki certyfikujące, akredytowane i wymienione przez ENplus®, działają na zewnątrz i niezależnie przeprowadzają swoje oceny zgodności.
  • ENplus® stawia na rygorystyczne wymagania i zapewnia szczegółowe wytyczne. W celu precyzyjnego wprowadzenia procedur programu organizowane są regularne szkolenia dla certyfikowanych firm i partnerów.
  • Dostarczanie wysokiej jakości wymaga dobrego zarządzania jakością. Dlatego firmy certyfikowane ENplus® są zobowiązane do posiadania odpowiedniego systemu zarządzania, który obejmuje procedury samokontroli zatwierdzone przez ich jednostkę kontrolującą.
  • ENplus® zwalcza przypadki oszustw, aby zapobiegać nieuczciwym praktykom i chronić wartość bycia certyfikowaną firmą. Na bieżąco aktualizujemy naszą czarną listę, aby wszystkie naruszenia były znane na rynku krajowym i międzynarodowym.
  • Ze względu na swoją globalną skalę ENplus® tworzy wspólne ramy, środowisko, w którym sprzedający i kupujący mówią tym samym językiem, co stwarza możliwości dla intensywniejszego handlu międzynarodowego i potencjalnego wzrostu produkcji.
  • ENplus® ułatwia wybór konsumentom pelletu drzewnego, którzy mogą wybrać najwyższą jakość bez poświęcania dużo czasu i wysiłku. Pieczęć ENplus® jest jedynym wskaźnikiem, o którym muszą wiedzieć.

*od 2019, ENPlus®

*szacowania na 2020, ENPlus®