Kontakt Zdobądź certyfikat
29.07.2020

Wyniki Ankiety: wpływ COVID-19 na firmy certyfikowane ENplus®

Kilka tygodni temu przeprowadziliśmy ankietę, aby zebrać dane na temat aktualnego wpływu pandemii koronawirusa na firmy z certyfikatem ENplus® oraz dostarczyć informacji o możliwych przyszłych wahaniach na rynku wysokiej jakości pelletu drzewnego. W sumie udział wzięły 93 certyfikowane firmy z 21 krajów (z których większość ma siedzibę w Europie), co zapewnia dobrą reprezentację wpływu pandemii na mały i średni biznes pelletu drzewnego.

Wyniki pokazały, że 75% certyfikowanych producentów i handlowców ucierpiało na skutek pandemii COVID-19, a 2 na 3 firmy już planują wprowadzenie nowych cen pelletu dla użytkowników końcowych.

Ponad połowa producentów i handlowców dotkniętych negatywnymi skutkami wskazuje zmniejszenie popytu ze strony użytkowników końcowych jako jak dotąd najistotniejszą konsekwencję. Można przypuszczać, że będzie to główna przyczyna spadku produkcji i handlu, którego ponad połowa uczestniczących firm spodziewa się w najbliższych miesiącach do końca roku.

Oprócz negatywnego trendu należy również zauważyć, że pandemia przyniosła pewne szanse niewielkiej liczbie certyfikowanych firm (ok. 5% badanych). W przeciwieństwie do większości, ten niewielki odsetek firm zgłasza nietypowy wzrost popytu ze strony użytkowników końcowych w pierwszej połowie 2020 roku.

W rzeczywistości te wahania rynkowe mogą być jedną z przyczyn spodziewanych zmian cen granulatu dla użytkowników końcowych. Prawie 36% badanych planuje niewielki wzrost cen, kolejne 26% firm zamierza obniżyć ceny do końca 2020 roku. W obu przypadkach nowe ceny pelletu zapewne wprowadzą różnicę nawet do 20%. Zebrane dane wskazują również, że szanse na wzrost lub spadek cen są spodziewane we wszystkich częściach Europy, więc wszyscy użytkownicy końcowi na kontynencie mogą być dotknięci tymi zmianami prawie w równym stopniu.

Badanie wykazało również, że pomoc samorządowa jest dostępna dla 71% respondentów, ale mniej niż połowa z nich planuje się o nią ubiegać. Zgłoszono pomoc rządową dla krajów takich jak Włochy, Hiszpania, Polska, Holandia, Wielka Brytania, Belgia, Węgry, Chorwacja i inne.

Download the full report below

Survey Results: Download