Kontakt Zdobądź certyfikat
27.07.2020

Akceptacja Urzędu Celnego Unii Europejskiej (UE) „Wniosek o podjęcie działań"

W ramach walki z oszustwami związanymi z ENplus®, Bioenergy Europe wysłało "Wniosek o podjęcie działań"("Application for action”) do władz celnych na poziomie Wspólnoty (Unii Europejskiej) w celu wyegzekwowania praw własności intelektualnej (PWI) ENplus®, który został przyjęty.

Oznacza to, że od teraz wszystkie Agencje Celne z 27 krajów członkowskich Unii Europejskiej (UE) są zapraszane do interwencji, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 608/2013 ( Regulation No. 608/2013 ) z dnia 12 czerwca 2013 r., 2013 - w celu sprawdzenia towarów przekraczających ich granice, skontaktowania się z nami w przypadku podejrzenia oszustwa związanego z ENplus® oraz zajęcia towarów naruszających prawo na nasze żądanie.

Wraz z rozwojem programu ENplus® nasza certyfikacja staje się coraz ważniejszym argumentem handlowym dla profesjonalistów i użytkowników końcowych, wymagając dodatkowych środków w celu jej ochrony. Poprzez ten projekt dążymy do usprawnienia i rozszerzenia naszych działań w zakresie zwalczania oszustw poprzez zaangażowanie agencji celnych w zatrzymywanie podrobionych granulek / worków ENplus® przechodzących przez krajowe urzędy celne.

Jesteśmy przekonani, że te środki wzmocnią ochronę ENplus® i zniechęcą oszukańcze strony do naruszania zasad uczciwej konkurencji, prowadząc do bardziej sprawiedliwego rynku dla wszystkich firm posiadających certyfikat ENplus®. W oparciu o sukces tego działania, Bioenergy Europe może poprosić o przedłużenie go w przyszłości. Więcej informacji na temat wymagań ENplus® można znaleźć w podręczniku, a więcej szczegółów na temat tej aplikacji i egzekwowania praw własności intelektualnej w agencjach celnych UE można znaleźć tutaj.