Kontakt Zdobądź certyfikat

Pytania i odpowiedzi

W odpowiedzi na atak wojsk rosyjskich na Ukrainę, wspierany przez Białoruś, Unia Europejska wprowadziła szereg sankcji. Mają one ogromny wpływ na handel międzynarodowy i podróże między Rosją, Białorusią i państwami członkowskimi UE w tym również na europejski rynek pelletu co z kolei ma wpływ również na schemat certyfikacji ENplus®. W tych okolicznościach Bioenergy Europe nie jest w stanie kontynuować programu certyfikacji ENplus® w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi , dlatego też jest zmuszona zawiesić certyfikowane firmy w tych 2 krajach do odwołania.

Kiedy wejdzie w życie decyzja o zawieszeniu Rosji i Białorusi?

Bioenergy Europe podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich certyfikowanych producentów, firm handlowych oraz usługodawców ENplus® z siedzibą w Rosji i na Białorusi z dniem 15 kwietnia 2022 r. Oznacza to, że od tego dnia firmy te nie będą mogły sprzedawać ani wprowadzać do obrotu pelletu drzewnego z certyfikatem ENplus® , a nowe wnioski o certyfikację z tych dwóch krajów nie będą przyjmowane

Co oznacza “być zawieszonym”?

Taka firma nie jest już uważana za certyfikowaną w ramach programu ENplus®. W związku z tym po 15 kwietnia firma nie jest już uprawniona do używania logotypu ENplus® i wszystkich znaków towarowych ENplus®. Oznacza to, że pellety drzewne wytworzone i/lub wprowadzone do obrotu po wyżej wymienionej dacie nie będą już miały statusu jako certyfikowane ENplus®.

Jak długo firmy z Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej pozostaną zawieszone ?

Decyzja o zawieszeniu pozostanie w mocy do czasu jej uchylenia przez Bioenergy Europe. Bioenergy Europe aktywnie monitoruje bieżące wydarzenia. Gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące systemu certyfikacji ENplus®, poinformujemy certyfikowane firmy.

Jestem certyfikowaną firmą z siedzibą w Federacji Rosyjskiej lub Białorusi i mam pellet wyprodukowany przed 15 kwietnia, czy mogę go sprzedać lub zaoferować do sprzedaży jako certyfikowany ENplus® po 15 kwietnia?

Pellet drzewny sprzedawany lub oferowany do sprzedaży po dacie zawieszenia nie jest już certyfikowany. Pellet drzewny będzie musiał być wprowadzony na rynek bez odniesienia do certyfikacji ENplus®. Jeśli pellet drzewny jest już w workach z pieczęcią ENplus®, pieczęć musi być zdjęta przed sprzedażą.

Jestem certyfikowaną firmą handlową spoza Federacji Rosyjskiej lub Białorusi, co dzieje się z pelletem zakupionym przed datą zawieszenia, ale nadal w tranzycie podczas decyzji o zawieszeniu?

Jeżeli towar został zakupiony przed 15 kwietnia, autoryzacja może zostać udzielona na certyfikowany pellet drzewny kupiony, ale w tranzycie po 15 kwietnia 2022 r. W takim przypadku prosimy o kontakt z licencjodawcą.

Co się dzieje z certyfikatami wygasającymi po dacie zawieszenia?

Wszystkie certyfikaty, które wygasną po dacie zawieszenia i nie zostaną odnowione, spowodują wygaśnięcie.

Czy można przesunąć termin zawieszenia?

Nie jest możliwe przesunięcie terminu zawieszenia.

Czy nasza firma może używać materiałów oznaczonych jako ENplus® po dacie zawieszenia?

The suspended company may no longer refer to the ENplus® certification in any marketing material. After the suspension date, the ENplus® trademark and copyright can no longer be used. Any use of the trademark by a suspended company will be considered as a non-authorised and fraudulent use of the trademark.Zawieszona firma nie może już powoływać się na certyfikat ENplus® w żadnych materiałach marketingowych. Po dacie zawieszenia logotyp ENplus® i prawa autorskie nie mogą być już używane. Każde użycie znaku towarowego przez zawieszoną firmę będzie traktowane jako nieuprawnione.

Czy otrzymam zwrot kosztów przedpłaconych oszacowań na 2022 rok?

Firmy zawieszone w ramach tej decyzji będą mogły wystąpić o zwrot kosztów.

Masz więcej pytań? Prosimy o kontakt z zespołem ENplus® pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Które paliwa mogą posiadać certyfikat ENplus®?

Tylko pellet drzewny wyprodukowany z biomasy drzewnej może uzyskać certyfikat ENplus®. Inne certyfikaty, takie jak GoodChips®, mogą certyfikować produkty z biomasy, takie jak zrębki i paliwo alternatywne

Jak mogę zidentyfikować firmę posiadającą certyfikat ENplus®?

Wszystkie firmy z certyfikatem ENplus® (w tym również zawieszone certyfikaty) są wylistowane na naszej stronie internetowej, a lista jest zawsze aktualna. Firmy, które nie są tutaj wymienione, nie są uznawane za certyfikowane ENplus®.

Jak mogę zidentyfikować produkt z certyfikatem ENplus®?

Wszystkie kanały komunikacyjne (strona internetowa, ulotka, reklama itp.) dla certyfikowanej firmy, w odniesieniu do pelletu drzewnego z certyfikatem ENplus®, powinny zastosować poprawny logotyp ENplus®. Dane certyfikowanej firmy pokazane w materiałach marketingowych powinny odpowiadać danym podanym na liście certyfikowanych producentów / firm handlowych. Więcej informacji

Co to jest zawieszony certyfikat?

Zawieszony certyfikat oznacza, że firma nie jest już uprawniona do produkcji lub sprzedaży pelletu drzewnego przy użyciu znaku towarowego ENplus® przez określony czas. Sprawdź status certyfikatu!

W jaki sposób rejestrowany jest znak ENplus®?

Logo ENplus® oraz znaki certyfikacji „ENplus®” i „ENplus A1®” są zarejestrowane jako Międzynarodowe Znaki Towarowe zgodnie z Porozumieniem Madryckim i Protokołem przez Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz jako Wspólnotowe Znaki Towarowe (WZT) z Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Oznacza to, że nieautoryzowane użycie znaku towarowego lub jego części może stanowić naruszenie praw właściciela AEBIOM / EPC. AEBIOM / EPC ma prawo zakazać nieuczciwego używania logo i znaku ENplus®, a także w razie potrzeby dochodzić roszczeń o odszkodowanie. Ponadto możemy opublikować szczegóły tego nieuczciwego użytkowania na naszej czarnej liście.

W jaki sposób certyfikowana firma może używać znak ENplus® na swoich workach z pelletem?

Certyfikat ENplus® przyznaje certyfikowanym firmom prawo do pakowania pelletu w worki z logotypem ENplus®.


Wszystkie projekty worków ENplus® muszą zostać zatwierdzone przez Międzynarodowy Zarząd ENplus® (EPC) (w krajach bez Krajowego Zarządu) lub właściwy Krajowy Zarząd przed sprzedażą worków na rynku.


Wszystkie informacje na temat zatwierdzania wzorów worków i wymagań można znaleźć w wytycznych dotyczących Projektowania worków ENplus® oraz w Podręczniku ENplus®.

Pakowanie pelletu w niezatwierdzonych projektach worków jest niedozwolone. Każda niezgodność w tym zakresie może prowadzić do zawieszenia certyfikatu lub umieszczenia niecertyfikowanej firmy na naszej czarnej liście.

Jak stosować znak ENplus®?

The ENplus® seal may only be used in connection with a valid license. The ENplus® Head Office and the National Licensers are the only entities delivering the seal. It may be used, for example, in advertising material and on packaging, but only in direct connection with the certified company for which it has been issued. Here is a recap table* :

Objekt Nazwa Kto może używać? Jak używać?
logo ENplus® Logo Europejskie Stowarzyszenie ds. Pelletu, Krajowi Licencjodawcy, wymienione jednostki certyfikujące i inspekcyjne Materiały marketingowe
BE 023 ENplus® ID numer Certyfikowane firmy Może być używany tylko na dokumentach towarzyszących dostawie
logo seal Znak Certyfikatu = ENplus® Logo + ENplus® ID Certyfikowane firmy

Do celów reklamowych.

Certyfikowane firmy, które produkują lub firmy handlujące towarami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi, nie powinny stosować logotypu
quality logo ENplus® Logo Jakości Nikt W żadnym wypadku nie można go używać samodzielnie bez numeru rejestracyjnego.
quality seal ENplus® Znak Jakości Certyfikowane firmy Pokazywany na etykiecie pelletu w workach. Może być również wykorzystywany do celów marketingowych związanych z produktem odpowiedniej klasy jakości.
service logo Logo Dostawcy usługi Europejskie Stowarzyszenie ds. Pelletu, Krajowi Licencjodawcy, wymienione jednostki certyfikujące i inspekcyjne Materiały marketingowe.
BE 912 SP Numer rejestracyjny dostawcy usługi Nikt W żadnym wypadku nie można go używać samodzielnie bez numeru rejestracyjnego.
service sign Znak dostawcy usługi Certyfikowani dostawcy usług Może być użyty na każdym dokumencie towarzyszącym sprzedaży (umowie, fakturach itp.)..

*Należy pamiętać, że numery identyfikacyjne są tylko przykładami. Informacje na temat dozwolonych kolorów i kombinacji kolorów można znaleźć w załączniku do ENplus® Handbook 3.0 (część 2), strony 49-50.