Kontakt Zdobądź certyfikat

Pytania i odpowiedzi

Które paliwa mogą posiadać certyfikat ENplus®?

Tylko pellet drzewny wyprodukowany z biomasy drzewnej może uzyskać certyfikat ENplus®. Inne certyfikaty, takie jak GoodChips®, mogą certyfikować produkty z biomasy, takie jak zrębki i paliwo alternatywne

Jak mogę zidentyfikować firmę posiadającą certyfikat ENplus®?

Wszystkie firmy z certyfikatem ENplus® (w tym również zawieszone certyfikaty) są wylistowane na naszej stronie internetowej, a lista jest zawsze aktualna. Firmy, które nie są tutaj wymienione, nie są uznawane za certyfikowane ENplus®.

Jak mogę zidentyfikować produkt z certyfikatem ENplus®?

Wszystkie kanały komunikacyjne (strona internetowa, ulotka, reklama itp.) dla certyfikowanej firmy, w odniesieniu do pelletu drzewnego z certyfikatem ENplus®, powinny zastosować poprawny logotyp ENplus®. Dane certyfikowanej firmy pokazane w materiałach marketingowych powinny odpowiadać danym podanym na liście certyfikowanych producentów / firm handlowych. Więcej informacji

Co to jest zawieszony certyfikat?

Zawieszony certyfikat oznacza, że firma nie jest już uprawniona do produkcji lub sprzedaży pelletu drzewnego przy użyciu znaku towarowego ENplus® przez określony czas. Sprawdź status certyfikatu!

W jaki sposób rejestrowany jest znak ENplus®?

Logo ENplus® oraz znaki certyfikacji „ENplus®” i „ENplus A1®” są zarejestrowane jako Międzynarodowe Znaki Towarowe zgodnie z Porozumieniem Madryckim i Protokołem przez Międzynarodowe Biuro Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) oraz jako Wspólnotowe Znaki Towarowe (WZT) z Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Oznacza to, że nieautoryzowane użycie znaku towarowego lub jego części może stanowić naruszenie praw właściciela AEBIOM / EPC. AEBIOM / EPC ma prawo zakazać nieuczciwego używania logo i znaku ENplus®, a także w razie potrzeby dochodzić roszczeń o odszkodowanie. Ponadto możemy opublikować szczegóły tego nieuczciwego użytkowania na naszej czarnej liście.

W jaki sposób certyfikowana firma może używać znak ENplus® na swoich workach z pelletem?

Certyfikat ENplus® przyznaje certyfikowanym firmom prawo do pakowania pelletu w worki z logotypem ENplus®.


Wszystkie projekty worków ENplus® muszą zostać zatwierdzone przez Międzynarodowy Zarząd ENplus® (EPC) (w krajach bez Krajowego Zarządu) lub właściwy Krajowy Zarząd przed sprzedażą worków na rynku.


Wszystkie informacje na temat zatwierdzania wzorów worków i wymagań można znaleźć w wytycznych dotyczących Projektowania worków ENplus® oraz w Podręczniku ENplus®.

Pakowanie pelletu w niezatwierdzonych projektach worków jest niedozwolone. Każda niezgodność w tym zakresie może prowadzić do zawieszenia certyfikatu lub umieszczenia niecertyfikowanej firmy na naszej czarnej liście.

Jak stosować znak ENplus®?

The ENplus® seal may only be used in connection with a valid license. The ENplus® Head Office and the National Licensers are the only entities delivering the seal. It may be used, for example, in advertising material and on packaging, but only in direct connection with the certified company for which it has been issued. Here is a recap table* :

Objekt Nazwa Kto może używać? Jak używać?
logo ENplus® Logo Europejskie Stowarzyszenie ds. Pelletu, Krajowi Licencjodawcy, wymienione jednostki certyfikujące i inspekcyjne Materiały marketingowe
BE 023 ENplus® ID numer Certyfikowane firmy Może być używany tylko na dokumentach towarzyszących dostawie
logo seal Znak Certyfikatu = ENplus® Logo + ENplus® ID Certyfikowane firmy

Do celów reklamowych.

Certyfikowane firmy, które produkują lub firmy handlujące towarami certyfikowanymi i niecertyfikowanymi, nie powinny stosować logotypu
quality logo ENplus® Logo Jakości Nikt W żadnym wypadku nie można go używać samodzielnie bez numeru rejestracyjnego.
quality seal ENplus® Znak Jakości Certyfikowane firmy Pokazywany na etykiecie pelletu w workach. Może być również wykorzystywany do celów marketingowych związanych z produktem odpowiedniej klasy jakości.
service logo Logo Dostawcy usługi Europejskie Stowarzyszenie ds. Pelletu, Krajowi Licencjodawcy, wymienione jednostki certyfikujące i inspekcyjne Materiały marketingowe.
BE 912 SP Numer rejestracyjny dostawcy usługi Nikt W żadnym wypadku nie można go używać samodzielnie bez numeru rejestracyjnego.
service sign Znak dostawcy usługi Certyfikowani dostawcy usług Może być użyty na każdym dokumencie towarzyszącym sprzedaży (umowie, fakturach itp.)..

*Należy pamiętać, że numery identyfikacyjne są tylko przykładami. Informacje na temat dozwolonych kolorów i kombinacji kolorów można znaleźć w załączniku do ENplus® Handbook 3.0 (część 2), strony 49-50.