Kontakt Zdobądź certyfikat

Dokumentacja techniczna

Poniżej znajdują się poszczególne części międzynarodowej wersji Podręcznika ENplus® (v3.0) z podsumowaniem ich zawartości.

Podręczniki i wytyczne krajowe są dostępne tutaj i na naszych lokalnych stronach internetowych ENplus®.

 • Część I : Ogólnaasset 33
  • Informacje ogólne i przegląd
  • Zakres programu certyfikacji ENplus®
  • Określenie warunków
  • Odniesienia normatywne
 • Część II : Procedura certyfikacjiasset 33
  • Wytyczne dotyczące certyfikacji producenta
  • Wytyczne dotyczące certyfikacji firm handlowych
  • Wytyczne dotyczące certyfikacji dostawcy usług
 • Częsć VI : Harmonogram opłatasset 33

  Ta sekcja zawiera harmonogram opłat dla wszystkich certyfikowanych / notowanych na liście organizacji ENplus®:

  • Certyfikowani Producenci
  • Certyfikowani Sprzedawcy
  • Certyfikowani dostawcy usług
  • Lista jednostek certyfikujących i inspekcyjnych
  • Lista laboratoriów badawczych
 • GHG Kalkulatorasset 33

  W ramach programu ENplus® ślad węglowy (emicja ekwiwalentego CO2 na tonę wyprodukowanego pelletu) każdy certyfikowany zakład produkcji pelletu musi dokonać obliczeń z wykorzystaniem tego narzędzia. Dane gromadzone przez ENplus® Management służą wyłącznie do celów statystycznych dla poszczególnych krajów.

 • Wskazówki dotyczące przechowywania ENplus®asset 33

  Wytyczne ENplus® dotyczące przechowywania/składowania opisują wymagania dotyczące zachowania jakości paliwa i bezpiecznego przechowywania pelletu zarówno dla podmiotów w łańcuchu certyfikacji (np. zlecających przechowywanie), jak i konsumentów. Obejmuje wytyczne techniczne dotyczące magazynów pelletu, a także informacje na temat bezpiecznego i odpowiedniego postępowania przy magazynowaniu.

Jeśli Twoja organizacja chce zostać licencjonowaną jednostką certyfikującą, inspekcyjną lub laboratorium badawczym w ramach schematu ENplus® ®, skontaktuj się z główna siedzibą.