Medlemsyta Bli certifierad

Historia

Historien om den världsledande träpelletscertifieringen är naturligtvis tätt kopplad till den historia av varan den certifierar. Träpellets dök upp under oljekrisen på 1970-talet, då efterfrågan var stark för alternativ till fossila bränslen. Ändå var det inte förrän på 1990-talet, mitt i växande oro för miljön, som träpellets sågs som en pålitlig alternativ energikälla i Europa. Sedan dess har produktionen och konsumtionen fortsatt att växa stadigt, och träpellets är nu verkligen att betraktas som ett förnybart premiumbränsle.

Med framgången av träpellets kom viktiga frågor. Hur man strukturerar pelletsmarknaden och garanterar rättvisa handelsvillkor?  Hur kan man garantera insyn och jämförbarhet för konsumenten? Och viktigast av allt hur driva upp pelletskvalitet globalt? Svar började dyka upp med skapandet av en europeisk standard för träpellets 2011 (EN 14961-2), följt några år senare av den internationella standarden (ISO17225-2).

I detta sammanhang inrättades ENplus®-certifiering 2011. EN plus®, ursprungligen konstruerat av Deutsches Pelletinstitut, införde kvalitetsklasser och än mer starka krav än vad som fastställs i europeiska och internationella standarder. Delvis tack vare det aktiva stödet från europeiska partners har ENplus® snabbt blivit en känd certifiering i både inom Europa och utanför. Dess framgång bidrog till stor del till en välbehövlig harmonisering och standardisering av pelletsmarknaden.

Med en beräknade 11,6 miljoner ton  certifierade pellets som produceras under 2018 är ENplus® idag det världsledande certifieringssystemet för träpelletskvalitet, producerat och handlat av nästan  1000 företag i över 45 länder.