Kontakt Bli certifierad

Tjänsteleverantör

Oavsett om det gäller transport-, leverans-, lagrings- eller säckningslösningar är Tjänsteleverantörer en viktig länk i leveranskedjan för träpellets och därmed av ENplus®  systemet.

Varje ENplus® Certifierad Tjänsteleverantör får ett unikt registreringsnummer från XX 901 SP till XX 999 SP (vari XX står för landskoden).

Nedan hittar du en lista över alla tjänsteleverantörer som är certifierade enligt ENplus®-systemet, med detaljerad information om deras certifikat. Listan uppdateras regelbundet, företag som inte är listade här betraktas inte som ENplus® certifierade. Ett indraget intyg innebär att företaget inte längre kan sälja träpellets med hjälp av varumärket ENplus® under en viss tid.

Komplett lista
Rensa allt