Kontakt Bli certifierad

Handlare

Med mer än 500 certifikat som för närvarande är aktiva utgör ENplus® certifierade producenter ett globalt nätverk av pelletsproffs som har den högsta produktkvaliteten.

Varje ENplus® Certifierad Handlare får en unik ENplus® ID från XX 301 till XX 899 (vari XX står för landskoden).

Nedan hittar du en lista över alla pelletsproducenter som certifierats enligt ENplus®-systemet, med detaljerad information om deras certifikat. Listan uppdateras regelbundet. företag som inte är listade här betraktas inte som ENplus® certifierade. Ett indraget certifikat innebär att företaget inte längre kan sälja träpellets med hjälp av ENplus® varumärke under en viss tid.

Komplett lista
Rensa allt
ID Trader Certifikat Land Ort Websida
SE 301 Bioenergi i Lulea AB (2016.01.01) Avslutad Sweden 97323 Lulea
SE 302 Ekman & Co AB (2021.06.29) Avslutad Sweden 41111 Gothenburg
SE 303 CellMark AB Aktiv Sweden 40439 Gothenburg
SE 304 SCA Energy AB Avslutad Sweden 85188 Sundsvall
Ladda ner listan
Underlicensiering

Underlicensiering möjliggör "avtalshandel" av bulkpellets, där "avtalshandlaren" inte behöver certifieras. En "avtalshandlare" får inte ha någon fysisk kontakt med pellets eller avtal med en Tjänsteleverantör som har fysisk kontakt med pelletsen. En "avtalshandlare" kan antingen vara en handlare i business-to-business handel eller en detaljhandel som arbetar uteslutande för en Certifierad Handlare. Underlicensierade handlare får sälja certifierade pellets i bulk om ett underlicensavtal har undertecknats. Detta avtal måste undertecknas av både den underlicensierade handlaren och den certifierade handlaren och ger rätt att använda dennes Certifieringssigill. Den Internationella Ledningen måste informeras om detta inom 2 veckor efter det att kontraktet undertecknats.

Grundprincipen är att all fysisk hantering av pellets ska utföras av Certifierade Företag. Det är obligatoriskt att den icke-certifierade handlaren inte äger teknisk utrustning för träpellets såsom lagringsplatser och leveransfordon och inte anställer någon tjänsteleverantör för att utföra sådana uppgifter.

Ladda ner vår underlicensavtalsmall