Kontakt Bli certifierad

Handlare

Med mer än 500 certifikat som för närvarande är aktiva utgör ENplus® certifierade producenter ett globalt nätverk av pelletsproffs som har den högsta produktkvaliteten.

Varje ENplus® Certifierad Handlare får en unik ENplus® ID från XX 301 till XX 899 (vari XX står för landskoden).

Nedan hittar du en lista över alla pelletsproducenter som certifierats enligt ENplus®-systemet, med detaljerad information om deras certifikat. Listan uppdateras regelbundet. företag som inte är listade här betraktas inte som ENplus® certifierade. Ett indraget certifikat innebär att företaget inte längre kan sälja träpellets med hjälp av ENplus® varumärke under en viss tid.

Komplett lista
Rensa allt
ID Trader Certifikat Land Ort Websida
SE 301 Bioenergi i Lulea AB (Terminated, 01.01.2016) Avslutad Sweden 97323 Lulea
SE 302 Ekman & Co AB (Terminated, 29.06.2021) Avslutad Sweden 41111 Gothenburg
SE 303 CellMark AB Aktiv Sweden 40439 Gothenburg
SE 304 SCA Energy AB (Terminated, 23.10.2017) Avslutad Sweden 85188 Sundsvall
Ladda ner listan
TILLSTÅND

En ENplus® certifierad tillverkare eller handlare kan utfärda ett skriftligt tillstånd för användning av ENplus® ordmärket med kvalitetsklass, ENplus® kvalitetsstämpel, ENplus® ordmärke, och ENplus® logotyp till följande enheter som handlar med ENplus® certifierade pellets men som inte har en ENplus® certifiering:

a. En aktör som arbetar som en mellanhand och som inte äger den handlade bulkpelletsen (en mäklare);

b. En aktör som handlar bulkpellets utan fysisk kontakt;

c. En aktör som handlar med pellets packad i säckar

Den ENplus® certifierade tillverkare eller handlare som utfärdar tillståndet ska omedelbart rapportera alla utfärdade tillstånd till ENplus® certifieringsorganet samt till relevant kontakt för ledningen av ENplus® systemet.