Kontakt Bli certifierad

Bedrägerihantering

ENplus® ledningen följer upp varje felanvändning av varumärket. Du kan hjälpa oss att bekämpa bedrägerier genom att kontrollera listan över ENplus® producenter och handlare på vår webbplats för att autentisera ett ENplus® sigill. Vår svarta lista hjälpa dig också att identifiera kända bedragare. Om du misstänker ett bedrägerifall, kan du använda vår online-guide om hur man upptäcker bedrägerier, och använda vårt online-formulär för att flagga det till oss.

Hur identifieras bedrägeri?

Vad är bedrägeri enligt ENplus®?

ENplus® sigillet har blivit ett viktigt säljande argument för pelletsbranschen. För att garantera dess värde är ENplus® sigillet och varumärket registrerat och skyddat enligt internationell rätt, och dess användning är strikt begränsad till certifierade företag med noggranna riktlinjer. ENplus® förvaltningen allokerar avsevärda resurser för att bekämpa bedrägerifall.

I dessa fall blir konsumenter vilseledda om kvaliteten på deras pellets, som kan ha en allvarlig inverkan på underhåll och effektivitet av utrustningen. Dessutom begränsar bedrägerierna alla certifierade företags ansträngningar för en rättvis och transparent pelletsmarknad.

Det är därför som ENplus® ledning är så starkt engagerad i att bekämpa bedrägerier överallt, och uppmuntrar alla som misstänker en bedräglig användning att rapportera det via vårt onlineformulär.

Vad är de mest vanliga förekomsterna av bedrägeri?

ENplus® ledningen följer upp alla överträdelser och missbruk av certifikatet, med mer än 600 fall identifierade och hanterade under de senaste 5 åren. Här är uppdelningen av de vanligaste bedrägerierna:

44%

Otillbörlig användning av varumärket ENplus® i marknadsföringsverksamhet, som dessa:

1.1  1.2 

26%

Missbruk av produkten, bedräglig användning av ENplus® sigill på pelletssäckar är den näst vanligaste typen av bedrägerier som hanteras av ENplus®

2.1  2.2 

12%

Certifikatförfalskningar.

3.1  3.2 

18%

Andra fall som inte faller under kategorierna ovan.

 

Hur hanterar ENplus® bedrägeri och vad är riskerna för bedragare?

ENplus® ledningen har antagit en tvåstegsmetod. Det första steget är att kontakta det överträdande företaget för att försöka lösa problemet på ett vänligt sätt. I de allra flesta fall krävs inga ytterligare åtgärder, vilket bekräftas av vår uppklarandegrad på 77%.

Vissa fall är dock olösta efter detta första steg. För dessa går vi in i en andra fas som är mer tvingande, varpå företaget får sitt namn och handlingar exponerade i vårt offentliga register, den såkallade svarta listan, i avvaktan på en slutlig lösning av ärendet.

Slutligen förbehåller sig ENplus® rätten att väcka talan mot bedragare, i vilket fall de kan ställas inför åtal och böter.