Medlemsyta Bli certifierad

Bedrägerihantering

ENplus® ledningen följer upp varje missbruk av varumärket. Du kan hjälpa oss att bekämpa bedrägerier genom att kontrollera listan över ENplus® producenter och handlare på vår webbplats för att autentisera ett ENplus® sigill. Vår svarta lista hjälpa dig också att identifiera kända bedragare. Om du misstänker ett bedrägerifall, kan du använda vår online-guide om hur man upptäcker bedrägerier, och använda vårt online-formulär för att flagga det till oss.

Hur identifieras bedrägeri?

Vad är bedrägeri enligt ENplus®?

ENplus® sigillet har blivit ett viktigt säljande argument för träpelletsbranschen. För att garantera dess värde är ENplus® sigillet och varumärket registrerade och skyddade enligt internationell rätt, och dess användning är strikt begränsad till certifierade företag med noggranna riktlinjer. ENplus® förvaltningen allokerar avsevärda resurser för att bekämpa bedrägerifall.

I alla fall blir konsumenter vilseledda om kvaliteten på deras pellets, som kan ha en allvarlig inverkan på underhåll och effektivitet av deras anläggning. Dessutom undergräver bedrägerierna allvarligt alla certifierade företags ansträngningar för en rättvis och transparent pelletsmarknad.

Det är därför som ENplus® ledning är så starkt engagerad i att bekämpa bedrägerier överallt, och uppmuntrar alla som misstänker en bedräglig användning att rapportera det via vårt onlineformulär.

Vad är de mest vanliga förekomsterna av bedrägeri?

ENplus® ledningen följer upp alla överträdelser och missbruk av sitt certifikat, med mer än 600 fall identifierade och hanterade under de senaste 5 åren. Här är uppdelningen mellan de huvudtyperna av bedrägerier:

47%

Otillbörlig användning av varumärket ENplus® i marknadsföringsverksamhet, som dessa:

1.1  1.2 

25%

Missbruk av produkten, bedräglig användning av ENplus® sigill på pelletssäckar är den näst vanligaste typen av bedrägerier som hanteras av ENplus®

2.1  2.2 

10%

Certifikatförfalskningar.

3.1  3.2 

18%

Andra fall som inte faller under kategorierna ovan.

 

Hur hanterar ENplus® bedrägeri och vad är riskerna för bedragare?

ENplus® Ledningen har antagit en tvåstegsmetod. Det första steget är att kontakta det överträdande företaget för att försöka lösa problemet på ett vänligt sätt. I de allra flesta fall krävs inga ytterligare åtgärder, vilket bekräftas av vår uppklarandegrad på 73%.

Vissa fall är dock olösta efter detta första steg. För dessa går vi in i en andra fas, mer tvingande, varigenom bedrägligt företag får sitt namn och handlingar exponerade i vårt offentliga register, den svarta listan, i avvaktan på en slutlig lösning av ärendet.

Slutligen förbehåller sig ENplus® rätten att väcka talan mot bedragare, i vilket fall de kan ställas inför åtal och böter.