Kontakt Bli certifierad

Bli Certifierad

  

     
 
     

Välj & avtala

 
     

Ett listat Certifieringsorgan
(utvärderar överensstämmelse med kraven och utfärdar certifikatet)

Ett listat Kontrollorgan
(första inspektion av anläggningen)

Ett listat Provningsorgan
(utför bränsleanalys, krävs endast om det inte ingår i avtalet om kontroll)

         
     
 

Fyll i och skicka in ansökningsformuläret

         

Formuläret kan fyllas i elektroniskt. Det inkluderar också licensavtalet.

Första Inspektion

 
     

Inspektion
(inklusive alla anläggningar som drivs av företaget och dess kontrakterade tjänsteleverantörer)

Rapport om Överensstämmelse
(ditt certifieringsorgan bekräftar att systemkraven uppfylls)

         
     
 

Licensfaktura & Godkännande av Säckdesign

         

Fakturan beräknas proportionellt med den uppskattade produktionen för helåret.

Godkännande av säckdesign krävs endast om ditt företag säckar era pellets.
  

Ditt certifikat utfärdas och ditt ID-nummer tilldelas

Välkommen till ENplus®