Kontakt Bli certifierad
Nationella Partners

Nationella Licensgivare

I vissa länder förvaltas ENplus® av nationella pelletsföreningar, som kallas National Licensgivare. Dessa Nationella Licensgivare genomför och hanterar ENplus® i sitt land och får därför licensrättigheter från Huvudkontoret. För korrekt information om ENplus® i dessa länder, vänligen gå till den relevanta delen av vår webbplats via rullgardinsmenyn högst upp.

Alternativt hittar du nedan listan över kontaktpunkter för var och en av dessa nationella pelletsföreningar som förvaltar systemet lokalt. 

proPellets Austria Austria
BERÖRINGSPUNKT

Alexander Csurmann
Tel: +43 1 25 32 114 0
enplus@propellets.at

WPAC Canada
BERÖRINGSPUNKT

Fahimeh Yazdan Panah
Tel: +1 778 990-2656
fahimeh@pellet.org

Czech Pellet Cluster Czech Republic
BERÖRINGSPUNKT

Vladimír Stupavský
Tel: +420 724 611 316
predseda@ceska-peleta.cz

Propellet France France
BERÖRINGSPUNKT

Karine Naizot
Tel: +33 4 79 70 44 28
contact@enplus-pellet.fr

DEPI Germany
BERÖRINGSPUNKT

Peter Mühlhäuser
Tel: +49 30 688 1599 58
muehlhaeuser@depi.de

AIEL Italy
BERÖRINGSPUNKT

Matteo Favero
Tel: +39 049 8830722
pelletenplus.aiel@cia.it

LATbio Latvia
BERÖRINGSPUNKT

Beāte Paleja
Tel: +371 29340032
enplus@latbio.lv

LITBIOMA Lithuania
BERÖRINGSPUNKT

Agnė Babelytė
Tel: +370 616 28381
sertifikavimas@biokuras.lt

AIMMP Portugal
BERÖRINGSPUNKT

Altina Ribeiro
Tel: +351 223 394 200
derivados.madeira@aimmp.pt

AVEBIOM Spain
BERÖRINGSPUNKT

Pablo Rodero
Tel: +34 983 113 760
pablorodero@avebiom.org

proPellets.ch Switzerland
BERÖRINGSPUNKT

Sabine L'Eplattenier-Burri
Tel: +41 250 88 72
info@propellets.ch

UK Pellet Council United Kingdom
BERÖRINGSPUNKT

Mark Stafford
Tel: +44 (0) 7901 822 222
mstafford@pelletcouncil.org.uk

Polish Pellet Council Poland
BERÖRINGSPUNKT

Natalia Kobiela
Tel: +48 574 927 053
Fax: +48 85 874 61 31
info@polskaradapelletu.org

SVEBIO Sweden
BERÖRINGSPUNKT

Maria Zettergren
Tel: +46 8 441 7079
maria.zettergren@svebio.se