Medlemsyta Bli certifierad
26.05.2020

Övervakningsprojekt 2019-2020

ENplus® kommer snart att nå 1000 certifierade företag. Detta är en prestation som ger ett ökat ansvar och skapar ett starkare behov av att skydda certifieringssystemets värde. Därför startade ENplus® Ledningen ett särskilt övervakningsprojekt som syftar till att analysera ENplus® certifierade säckar som slumpmässigt tagits från marknaden.

Med kvalitet i vårt fokus, kräver vi att certifierade företag har ett korrekt ledningssystem på plats och att de genomför internövervakningsrutiner som godkänts av deras Kontrollorgan. Men i och med det ständigt ökande antalet företag som kommer in i systemet och på grundval av de erfarenheter som gjorts under årens lopp, uppstod behovet av mer frekventa kontroller vilket ledde oss till detta särskilda initiativ.

Vårt övervakningsprojekt genomfördes i Italien, eftersom landet är den största importören och användaren av säckade pellets i Europa. I slutet av 2019 köptes 25 säckar med pellets från certifierade producenter och handlare i 15 olika länder på den italienska marknaden och  analyserades enligt ENplus® krav av ett ENplus® listat Provningsorgan.

I de fall där avvikande parametrar påträffades har de certifierade företagen i fråga kontaktats och varit skyldiga att ta itu med frågorna enligt deras system för hantering av klagomål. Dessa företags certifieringsorgan har också involverats om det skulle behövas ytterligare åtgärder.