Kontakt Bli certifierad
13.08.2020

Resultat av undersökning - COVID-19s påverkan på ENplus®-certifierade företag

För några veckor sedan genomförde vi en undersökning för att samla in data om COVID-19-pandemins nuvarande påverkan på ENplus®-certifierade företag och för att kunna informera om möjliga framtida fluktuationer på marknaden för högkvalitativa träpellets. Totalt deltog 93 certifierade företag från 21 länder (varav de flesta baserade i Europa), vilket ger en representativ bild över hur pandemin har påverkat små och medelstora träpelletsföretag.

Resultaten visar att 75% av de certifierade producenterna och handlarna har påverkats negativt av COVID-19-pandemin och två av tre företag planerar redan att införa nya pelletspriser för slutanvändare.

Mer än hälften av de negativt drabbade producenterna och handlarna påpekar den minskade efterfrågan från slutanvändare som den viktigaste konsekvensen hittills. Ett antagande kan göras att detta kommer att vara den främsta orsaken till en minskning av produktion och handel som mer än hälften av de deltagande företagen förväntar sig under de kommande månaderna fram till slutet av året.

Vid sidan av den negativa trenden bör det också noteras att pandemin medförde vissa möjligheter för ett begränsat antal certifierade företag (cirka 5% av de svarande). I motsats till majoriteten rapporterar de flesta av dessa företag en ovanlig ökning av efterfrågan från slutanvändare under första halvåret 2020.

Dessa marknadsvariationer kan faktiskt vara ett av orsakerna till de förväntade förändringarna av pelletspriser för slutanvändare. Nästan 36% av de svarande planerar en liten prisökning, medan ytterligare 26% av företagen planerar att sänka priserna fram till slutet av 2020. I båda fallen kommer de nya pelletspriserna troligen att medföra en skillnad på upp till 20%. De insamlade uppgifterna indikerar också att chanserna för en prisökning eller minskning förväntas i alla delar av Europa.

Undersökningen visade också att det enligt 71% av de svarande finns stöd från lokala myndigheter tillgängliga men att färre än hälften av företagen planerar att ansöka om det. Statliga stöd rapporterades för länder som Italien, Spanien, Polen, Nederländerna, Storbritannien, Belgien, Ungern, Kroatien med flera.

Ladda ned hela rapporten