Kontakt Bli certifierad
06.01.2021

Marknadsövervakningsprojekt 2020-2021 Klart

I likhet med förra året, har ENplus® Management slutfört marknadsövervakningsprojektet 2020-2021 - ett projekt som syftar till att analysera ENplus® -certifierade säckar som tagits slumpmässigt från marknaden för att säkerställa efterlevnaden av ENplus® standarder.

Återigen togs de säckar som samlades in för detta projekt från den italienska marknaden, eftersom landet är den största importören och konsumenten av säckad pellets i Europa. Mot slutet av 2020 köptes 29 säckar pellets från ENplus® certifierade tillverkare och handlare från 14 olika länder på den italienska marknaden och analyserades enligt ENplus® krav på ett ENplus ®-listat kontrollorgan.

I de fall där avvikande parametrar konstaterades, har de certifierade företagen i fråga kontaktats och krävts att ta itu med frågorna enligt deras ledningssystem för klagomål. Certifieringsorganen för dessa företag med avvikelser är också involverade.

ENplus® kräver att certifierade företag har ett korrekt kvalitetsstyrningssystem på plats som genomför egenkontroll som godkänts av deras kontrollorgan, vilket säkerställer att deras produkter uppfyller kraven i ENplus® standarder året runt. Har du upplevt kvalitetsproblem med träpellets som köpts från ENplus® certifierade företag? Vänligen meddela oss genom detta formulär.

Varför detta projekt?

Med kvalitet i vårt fokus, kräver vi att certifierade företag har ett ordentligt ledningssystem på plats och att de genomför egenkontroll som godkänts av deras kontrollorgan. Men med det kontinuerligt växande antalet företag som kommer in i systemet och baserat på de erfarenheter som gjorts under årens lopp, uppstod behovet av mer frekventa kontroller och ledde oss till detta särskilda initiativ.