Kontakt Bli certifierad
26.04.2021

ENplus® certifierar mer än 14 miljoner ton pellets 2021

Det världsledande certifieringssystemet för att garantera högkvalitativa träpellets, ENplus®, rapporterar ytterligare ett år med stabil tillväxt. 2020 bekräftas den totala produktionen av certifierade pellets till 12,3 miljoner ton, medan mängden för innevarande år förväntas överstiga 14 miljoner ton.

Dessa rekordvolymer är ett resultat av systemets expansion och det växande antalet certifierade företag. För en månad sedan meddelade ENplus® att listan med aktiva certifikat nu omfattar mer än 1100 pelletsproducenter, handlare och tjänsteleverantörer i 47 länder runt om i världen. Även om de flesta av de nyligen certifierade företagen finns i länder som Polen, Ukraina och Ryssland, finns också ett ökat intresse hos pelletsföretag i Sydamerika.

Med över 3 miljoner ton förblev Tyskland den största tillverkaren av ENplus®-certifierade pellets 2020. Österrike behöll andraplatsen följt av Ryssland, medan Polen hamnade på fjärde plats före Frankrike och Spanien. Samtliga länder i topp 6 har ökat sin certifierade produktion jämfört med föregående år, med Frankrike som enda undantag.

”Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på certifiering från de flesta länder i Europa. Enligt våra senaste uppgifter står ENplus®-certifierad produktion för mer än 85% av pelletsvolymerna i minst tio europeiska länder. Med tanke på omständigheterna kring pandemin och de nationella initiativ som uppmuntrar till en övergång till grönare energi, förväntar vi oss att många fler slutanvändare kommer att leta efter högkvalitativa pellets, vilket är lovande för certifieringens framtid", säger Elena Dumitru, certifieringsdirektör.

Ledningen för ENplus® fortsätter att avsätta betydande resurser för att bekämpa bedrägerier så att värdet på certifieringsförseglingen förblir skyddat. Från och med april 2021 har nära 740 bedrägerier identifierats och lösts. För att hjälpa slutanvändare att identifiera bedrägliga företag hålls en svartlista suppdaterad på ENplus® webbplats.

På grund av pandemin har ENplus® inte kunnat fortsätta med sina regelbundna utbildningar för certifierade företag och partners. För att säkerställa att kvalitetsansvariga på de certifierade företagen är ordentligt utbildade, och har kunskapen att övervaka kvalitetsstyrningssystemet, utvecklades och lanserades därför en e-learningplattform.

Mer statistik finns tillgänglig på statstiksidan

ENplus Statistics (April 2021): Download