Kontakt Bli certifierad
17.03.2022

ENplus® stänger av alla certifierade företag i Ryssland och Belarus

ENplus® är ett certifieringssystem baserat på värderingar som inkluderar hög nivå av socialt ansvar och respekt för lag och rätt. Vi är fortfarande djupt oroade över Rysslands aggressiva invasion av det suveräna landet Ukraina och fördömer starkt denna bristande respekt för demokratiska principer och kränkningar av mänskliga rättigheter.

Den ryska regeringens agerande med stöd av Belarus strider mot våra värderingar och uppfattas av medlemmarna i European Pellet Council (EPC) som helt oacceptabelt. Därför, efter noggrann bedömning av situationen, har EPC beslutat att stänga av alla ENplus®-certifierade producenter, handlare och tjänsteleverantörer som är baserade i Ryssland och Belarus från och med den 15 april 2022. 

Detta innebär att dessa företag inte kommer att kunna sälja ENplus®-certifierade pellets så länge avstängningen från ENplus® kvarstår. Nya ansökningar om certifiering från dessa två länder kommer inte heller att accepteras.

EPC-medlemmarna fattade detta beslut inte bara på grund av den omedelbara effekten på ryska och belarusiska företag som stärker EU:s sanktioner, utan också med full medvetenhet om de oundvikliga negativa konsekvenser som följer för en rad intressenter och för den europeiska pelletsmarknaden. Att stödja det ukrainska folket och skydda ENplus®-systemets integritet är dock den huvudsakliga grunden bakom avstängningen.

Vi är fast beslutna att bibehålla certifieringsprocessen intakt och i linje med våra principer för resten av pelletsföretagen i och utanför Europa. Vi har även publicerat rådigvning angående implementeringen av ENplus®-kraven för de företag som drabbats av kriget i Ukraina