Kontakt Bli certifierad
29.08.2022

Fler än 1200 certifierade företag för ENplus® och antalet fortsätter öka

Det världsledande certifieringssystemet för att garantera högkvalitativa träpellets, ENplus®, fortsätter växa. År 2021 beräknades den totala produktionen av certifierade pellets till 13,6 miljoner ton, medan prognosen för de certifierade volymerna för 2022 är på över 14 miljoner ton*. 

Under de senaste åren har certifieringssystemet börjat användas av många producenter och handlare på marknader i Polen och i Balkanregionen där pellets i allt högre grad ses som en effektiv och prisvärd uppvärmningslösning för att ersätta gamla fossilbränslebaserade lösningar. Brasilien är det land utanför Europa där intresse för certifiering ökat mest det senaste året. I maj 2022 var mer än 20 brasilianska producenter certifierade, medan det totala antalet certifierade företag i hela världen är mer än 1200.

Med mer än 3,3 miljoner ton behöll Tyskland sin ledande positionen som den största tillverkaren av ENplus®-certifierade pellets 2021. Österrike var tvåa med en produktion på nästan 1,5 miljoner ton. Rumänien, Schweiz och Tjeckien rapporterar ENplus®-marknadsandelar på över 80 procent för 2021.

I Sverige producerades 35 000 ton ENplus®-certifierade pellets under 2021. Det är ungefär två procent av den totala produktionen i Sverige. Det finns fyra företag med fem certifierade pelletsfabriker i Sverige, se listan här.

– Efterfrågan på certifierad pellets drivs nu av konsumenterna och motiveras av att premiumpellets har en mer hållbar karaktär och är mer prisvärt jämfört med gas och elpriset. Vår marknadsinformation visar dessutom på en starkt efterfrågan på kaminer och pannor för pellets, vilket kommer att leda till en stark efterfrågan på certifierade pellets nästa vinter. Därför är vi glada att notera att antalet nya ansökningar om certifiering ökar, såväl som en ökning av produktionen, kommenterar Catalina-Elena Dumitru, ENplus-programmets chef.

En unik ENplus®-egenskap som bidrar till systemets framgång är det aktiva arbetet med att motverka bedrägerier för att skydda varumärket. I maj 2022 hade ENplus® leding identifierat och löst mer än 820 bedrägerifall, varav över160 bedrägerier finns listade på svarta listan på ENplus® webbplats.

Som ett resultat av det ryska anfallskriget i Ukraina beslutade European Pellet  Council (EPC) även att stänga av alla ENplus®-certifierade producenter, handlare och tjänsteleverantörer baserade i Ryssland och Belarus från och med den 15 april 2022. Dessa företag får inte längre sälja ENplus®-certifierade pellets och inte heller ansöka om certifiering.

Mer statistik finns på ENplus® webbplats.