Kontakt Bli certifierad

Frågor & Svar

Vilka bränslen kan bli ENplus® certifierade?

Endast pellets av träbiomassa kan bli ENplus® certifierade. Andra certifieringar som GoodChips® kan certifiera biomassaprodukter som skogflis och riven grot.

Hur identifierar jag ett ENplus® certifierat företag?

Alla ENplus® certifierade företag (även indragna certifikat) är listade på vår hemsida och listan hålls alltid uppdaterad. Företag som inte är listade här betraktas inte som ENplus® certifierade.

Hur kan jag identifiera en ENplus® certifierad produkt?

Allt kommunikationsmaterial (webbplats, flygblad etc.) från ett certifierat företag, när det avser ENplus® certifierade pellets, ska innehålla en giltig certifieringsstämpel. De certifierade företagsuppgifter som anges på kommunikationsmaterialet bör motsvara de uppgifter som anges på listan över certifierade producenter/handlare.  Läs mer

Vad är ett indraget certifikat?

Ett indraget intyg innebär att företaget inte längre har rätt att producera eller sälja pellets med hjälp av varumärket ENplus® under en viss tid. Kontrollera status för certifikatet du letar upp!

Hur registreras ENplus® sigill?

ENplus ®-logotypen och termerna "ENplus® och "ENplus A1®"  är registrerade som internationella varumärken enligt Madridavtalet och protokollet av International Bureau of the World Intellectual Property Organization  (WIPO) och som gemenskapsvarumärken (CTM) med Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet  (EUIPO).
 
Detta innebär att en icke-licensierad användning av varumärket eller delar därav kan utgöra ett brott mot AEBIOM/EPC:s ägarrättigheter. AEBIOM/EPC har rätt att förbjuda bedräglig användning av ENplus® logotyp och märken samt att vid behov göra anspråk på ersättning. Dessutom kan vi publicera information om denna bedrägliga användning på vår svarta lista.

Hur kan ett certifierat företag använda ENplus® på sina pelletssäckar?

ENplus® certifiering ger certifierade företag rätt att packa sina pellets i säckar som visar ENplus® logotyp.

All utformning av ENplus® säckar måste godkännas av International Management of ENplus® (EPC) (i länder utan nationell ledning) eller den behöriga nationella ledningen innan säckarna säljs på marknaden.

All information om godkännande av säckens utformning och dess krav finns i ENplus® Bag Design Guidelines och i ENplus® Handbook.

Att packa pellets i icke godkända säckar är inte tillåtet. Eventuella överträdelser av detta kan leda till att ett företags certifikat upphävs eller att ett icke-certifierat företag tas med på vår svarta lista.
Hur kan ENplus® sigillet användas?

ENplus® sigill får endast användas i samband med en giltig licens. ENplus® huvudkontor och de Nationella Licensgivarna är de enda aktörer som levererar sigillet. Den får till exempel användas i reklammaterial och på förpackningar, men endast i direkt anslutning till det certifierade företag för vilket det har utfärdats. Här är en översiktstabell:

Objekt Namn Vem får använda det? Hur ska den användas?
logo ENplus® Logotyp European Pellet Council, Nationella Licensgivare, och listade Certifieringsorgan, Kontrollorgan, och Provningsorgan. Kommunikationsmaterial.
BE 023 ENplus® ID nummer Certifierade företag Det kan endast användas på följesedlar.
logo seal Certification Seal = ENplus® Logotyp + ENplus® ID Certifierade företag I marknadsföringssyfte. Certifierade företag som tillverkar eller handlar med certifierade och icke-certifierade varor ska undvika att ge intryck av att alla deras produktions- och handelskvantiteter är certifierade.
quality logo ENplus® Kvalitetslogotyp Ingen Det kan inte användas separat under några omständigheter.
quality seal

ENplus® Kvalitetssigill

Certifierade företag Ska visas på etiketten på säckade pellets. Det får också användas för marknadsföringsändamål som rör produkten av respektive kvalitetsklass.
service logo Tjänsteleverantör Logotyp European Pellet Council, Nationella Licensgivare, och listade Certificeringsorgan, Kontrollorgan, och Provningsorgan. Kommunikationsmaterial
BE 912 SP Tjänsteleverantör Registreringsnummer Ingen Det kan inte användas separat.
service sign Tjänsteleverantör Sigill Certifierade Tjänsteleverantörer Att användas på alla dokument (kontrakt, fakturor, etc.).

*Observera att dessa ID-nummer bara är exempel. Information om tillåtna färger och färgkombinationer finns i bilagan till ENplus®  Handbok 3.0 (Del 2), sidorna 49-50.