Kontakt Bli certifierad

Teknisk dokumentation

Nedan hittar du de olika avsnitten i den internationella versionen av ENplus®  Handbook (v3.0), med en sammanfattning av innehållet.

Nationella handböcker och riktlinjer finns här  och på våra lokala ENplus® webbplatser.

 • Del I : Allmäntasset 33
  • Allmän information and översikt
  • Omfattning av ENplus® Certifieringssystem
  • Definition of termer
  • Normativa Referenser
 • Del II : Certifieringsprocessasset 33
  • Bestämmelser för certifiering av producent
  • Bestämmelser för certifiering av handlare
  • Bestämmelser för certifiering tjänsteleverantör
 • Del V : Systemorganisationasset 33

  Detta avsnitt innehåller krav för organisationer som ansvarar för bedömning av överensstämmelse, nämligen

  • Certifieringsorgan
  • Kontrollorgan
  • Provningsorgan
 • Del VI : Schema med avgifterasset 33

  Detta avsnitt innehåller avgiftsschema för alla ENplus®  certifierade/listade organisationer:

  • Certifierade Producenter
  • Certifierade Handlare
  • Certifierade Tjänsteleverantörer
  • Listade Kontrollorgan
  • Listade Provningsorgan
 • GHG Kalkylatorasset 33

  Inom systemet ENplus® kan koldioxidavtrycket (CO2-eq som släpps ut per ton producerad pellets) för varje certifierad produktionsanläggning beräknas tack vare detta verktyg. De uppgifter som samlas in av ENplus® Management är endast avsedda för ändamålet aggregerad landsstatistik

 • ENplus® Lagringsriktlinjerasset 33

  I ENplus® Lagringsriktlinjer beskrivs krav för att bevara bränslekvalitet och tillhandahålla säker lagring av pellets för både yrkesmän (t.ex. installatörer) och konsumenter. De omfattar tekniska specifikationer hos pelletslager samt information om säker och lämplig användning av dessa lager.

 • ENplus® Riktlinjer för Säckdesignasset 33

  Detta dokument innehåller obligatoriska krav för ENplus® certifierade Producenter och Handlare avseende godkännande av en säckdesign som visar ENplus®  sigillet. Det grundar sig på och utvidgar kraven i ENplus® Handbok, version 3.0, del 2, avseende krav för säckdesign som visar ENplus®  sigill.

  Följande dokument ger ytterligare vägledning om översättning av säckdesign

Om din organisation är intresserad av att bli ett licensierat certifierings-, inspektions- eller testorgan för ENplus ® -systemet, vänligen kontakta Huvudkontoret.