Kokybės sistema

Mes esame pasaulyje pirmaujanti, skaidri ir nepriklausoma, medžio granulių sertifikavimo sistema. Nuo gamybos iki pristatymo, mes garantuojame kokybę ir kovą su sukčiavimu visoje tiekimo grandinėje.

Trišalė sertifikavimo sistema

ENplus® veikia, kaip trišalė sertifikavimo sistema. Už šios frazės stovi visiško mūsų nešališkumo garantija. Tai reiškia, kad įmonių atitikimą, mūsų reikalavimams, vertina atskiros akredituotos organizacijos, tap pat  tai reiškia, kad mūsų reikalavimų vystymas ir atnaujinimas yra daromas visiškai nepriklausomai. Galiausiai, tai reiškia, kad granulių kokybė yra pagrindinis visų sistemos motyvas ir tai yra svarbiausia.

Sertifikavimo įstaigos

Nepriklausomos organizacijos, žinomos kaip Sertifikavimo įstaigos, yra kompetentingos spręsti, ar paraišką pateikusi įmonė atitinka reikalavimus, ar jos sertifikato galiojimas turėtų būti sustabdytas. ENplus® sertifikavimo įstaigos turi atlikti tokias vertinimo veiklas (jei taikoma): a. Une entité travaillant comme distributeur intermédiaire qui n’est pas propriétaire des granulés en vrac distribués (un courtier) ; b. Une entité qui distribue des granulés en vrac sans contact physique ; Į ENplus® sąrašą įtrauktos Sertifikavimo įstaigos  yra akredituotos pagal ISO/IEC 17065 kurio taikymo sritis apima ENplus® standartus, ir yra patvirtintos ENplus® Tarptautinio administratoriaus. Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGOS

Bandymų įstaigos

Bandymų įstaigos yra atsakingos už standartizuotų laboratorinių bandymų su produktų mėginiais atlikimą. Vėliau rezultatai perduodami atrinktai Sertifikavimo įstaigai, kuri nusprendžia, ar išduoti  ENplus® sertifikatą. Visos į sąrašą įtrauktos bandymų įstaigos turi būti akredituotos ir patvirtintos Centrinio biuro. Į SĄRAŠĄ ĮTRAUKTOS BANDYMŲ ĮSTAIGOS

Ką užtikrina ENplus® ?

ENplus® tapo pasauliniu kokybės sinonimu per mažiau nei dešimtmetį, tai lėmė platus sistemos mastas, apimantis visą medžio granulių tiekimo grandinę. Nuo pradinių gamybos stadijų iki pristatymo proceso, mes užtikriname, kad visi dalyviai turėtų detalias gaires, efektyvias monitoringo procedūras, ir specialius mokymus, kad būtų išlaikomas aukštas ir nuoseklus kokybės lygis.

Žinoma, granulės taip pat turi atitikti ir eilę techninių reikalavimų. Be ilgio ir diametro, yra nustatomas ENplus® granulių: mechaninis atsparumassmulkiųjų dalelių procentinis kiekis, tūrinis tankis, pelenai ir drėgnumasgrynasis kaloringumas, procentinis priedų kiekis ir t. t. Visa tai, tam kad užtikrinti jog granulėms skirta įranga veiks, kuo geriausiai ir kiek įmanoma ilgiau, jei tik bus naudojamos ENplus® granulės.  

Standartas ir Sertifikatas

Norint pilnai suprasti ENplus® sistemos prasmę, būtinai reikia atskirti standarto ir sertifikato reikšmes. Standartas apibrėžia konkretų reikalavimų, specifikacijų ar charakteristikų rinkinį, produktui, procesui ar paslaugai. Standartas yra valdomas tarptautinių organizacijų, tokių kaip, ISO arba CEN ir yra paremtas įvairių suinteresuotų šalių ekpertizėmis ir kitokiais įnašais. Nors tam tikri teisės aktai gali jais remtis, standartai tarnauja, kaip gairės, ir nėra teisiškai privalomi. Sertifikatas yra įrodymas, kad produktas, procesas ar paslauga atitinka specifinius reikalavimus. Šie reikalavimai dažniausiai yra apibrėžti tarptautiniame standarte, bet taip gali ir skirtis nuo jo. Taip yra ir su ENplus® sistema, pavyzdžiui, dauguma reikalavimų remiasi ISO 17225 standartu, tačiau kai kuriais aspektais jie yra griežtesni. Iš esmės, tokios sertifikavimos sistemos, kaip ENplus® apsaugo klientus nuo varginančios užduoties, tikrinti visas produkto charakteristikas pagal ISO standartą. Kitaip tariant susistemina ir sutrumpina tikrinimo procesą, vartotojui. Dėl šios priežasties sertifikavimo sistemai būtina išlikti skaidria ir nepriklausoma, kad ji galėtų apsaugoti savo prekės ženklą, kovoti su sukčiavimu, užtikrinti, kad jos ženklu būtų galima visda pasitikėti. DAUGIAU APIE KOVĄ SU SUKČIAVIMU