Systemy jakości

Jesteśmy wiodącym liderem na świecie, przejrzystym i niezależnym systemem certyfikacji pelletu drzewnego. Począwszy od produkcji do dostawy, gwarantujemy jakość i zwalczamy oszustwa w całym łańcuchu dostaw.

Certyfikacja trzeciej strony

ENplus® jest systemem certyfikacji tzw. trzeciej strony. Za tym wyrażeniem kryje się gwarancja naszej całkowitej bezstronności. Oznacza to, że zgodność jest oceniana przez akredytowane jednostki certyfikujące a także, że zmiany i aktualizacje wprowadzane do naszych wymagań są dokonywane całkowicie niezależnie. Krótko mówiąc, oznacza to, że jakość pelletu jest naszym podstawowym założeniem i tylko to się liczy.

Jednostki Certyfikujące

Niezależne organizacje, zwane JEDNOSTKAMI CERTYFIKUJĄCYMI są uprawnione do oceny mającej na celu sprawdzenie czy wnioskująca firma spełnia wymagania lub czy certyfikat powinien zostać utrzymany czy zawieszony. Jednostki certyfikujące ENplus® prowadzą oceny w zakresie:
  1. inspekcji sprzętu, obiektów, procesów i systemu zarządzania jakością oraz pobrania próbek pelletu drzewnego do badań laboratoryjnych ;
  2. działalności badawczej w obszarze produkcji i pakowania pelletu (zarówno producentów jak i firm handlowych).
Jednostki certyfikujące wymienione na liście ENplus® są akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17065 w zakresie norm ENplus® i są zatwierdzone przez Najwyższe KierownictwoENplus®. LISTA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH

Laboratorium akredytowane

Laboratoria badawcze są odpowiedzialne za przeprowadzenie zestawu standaryzowanych badań laboratoryjnych proóbek pelletu drzewnego. Wyniki są przekazywane Jednostce Certyfikującej, która podejmuje decyzję o wydaniu certyfikatu ENplus®. Wszystkie wymienione laboratoria muszą być akredytowane i zatwierdzone przez Najwyższe Kierownictwo ENplus®. LISTA JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH

Jaki może być zakres certyfikacji ENplus®?

ENplus® stał się światowym synonimem jakości w mniej niż dekadę, zawdzięcza to w dużej mierze szerokiemu zakresowi certyfikacji, który obejmuje cały łańcuch dostaw pelletu drzewnego. Począwszy od wczesnych etapów produkcji do procesu dostawy, dajemy gwarancję, że wszystkie ogniwa tego łańcucha mają do dyspozycji i znają szczegółowe wytyczne, skuteczne procedury monitorowania, a także odbyły specjalne szkolenia w celu zapewnienia wysokich i spójnych poziomów jakości.

Oczywiście, sam pellet drzewny musi również spełniać wymagania dla odpowiedniej klasy jakości . Oprócz długości i średnicy, pellet ENplus® jest również badany pod kątem wytrzymałości mechanicznej, zawartości frakcji drobnych, gęstości nasypowej itp. Kontrolowana jest również zawartość popiołu i wilgoci, a także wartości kaloryczne i procent stosowanych dodatków. Wszystko po to, aby zagwarantować, że piece i kotły zasilane pelletem certyfikowanym wg schematu ENplus® będą działać najlepiej, bez żadnych problemów i przez długi czas.

Standard i Certyfikacja

W celu pełnego zrozumienia celu istnienia programu ENplus®, konieczne jest odróżnienie normy od certyfikacji. Norma precyzuje określony zestaw wymagań, specyfikacji lub właściwości produktu, procesu lub usługi. Normami zarządzają instytucje międzynarodowe, takie jak ISO lub CEN i opierają się na wiedzy specjalistycznej i wytycznych różnych zainteresowanych stron. Chociaż niektóre akty prawne mogą się do niech odnosić, normy służą jako wytyczne, a nie jako prawnie wiążące ramy. Certyfikacja jest jednak dowodem, że produkt, proces lub usługa spełnia określone wymagania. Wymagania te są zazwyczaj określone w normie międzynarodowej, ale mogą się od nich różnić. Tak jest na przykład w przypadku programu ENplus®, którego wymagania są w dużej mierze oparte na normie ISO 17225, ale również opisują inne wymagania systemowe. Zasadniczo systemy certyfikacji takie jak ENplus®, oszczędzają konsumentom żmudnego zadania polegającego na sprawdzaniu właściwości produktu w stosunku do normy ISO poprzez prowadzenie systematycznego, skutecznego procesu weryfikacji. Istotnym zatem jest, aby system certyfikacji był przejrzysty i niezależny, aby chronić swój znak towarowy i zwalczać oszustwa, co zagwarantuje, że logotyp ENplus® zawsze będzie godny zaufania. WIĘCEJ O ZARZĄDZANIU OSZUSTWAMI