Polityka prywatności i plików Cookies

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych (RODO UE) organizacja zarządzająca ENplus® (EPC, sieć AEBIOM) działa jako administrator danych wszystkich gromadzonych informacji. EPC zobowiązuje się do przestrzegania najwyższych standardów prywatności danych oraz ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych. W tym celu EPC wykorzystuje bezpieczną technologię CRM w chmurze, aby zapobiec naruszeniom danych i nielegalnemu wykorzystaniu. Jako administrator danych nasza odpowiedzialność oznacza w szczególności, że dajemy Ci prawo do wglądu, poprawiania lub usuwania twoich danych osobowych.

>  Jeśli chcesz skonsultować, uzupełnić, sprostować lub usunąć dowolne informacje, które przechowujemy o Tobie lub twojej organizacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@bioenergyeurope.org.

>  Aby uzyskać więcej informacji na temat ochrony danych i praw do prywatności, skonsultuj się z Belgijską Komisją Ochrony Prywatności.

Dane osobowe gromadzone przez ENplus®

Jako odwiedzający witrynę możesz przekazać nam dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny, interakcji z nami w mediach społecznościowych, podczas wydarzeń, podczas rejestracji na nasze wydarzenia, biuletyny, seminaria internetowe i inne działania. Gromadzone przez nas dane są gromadzone w naszym CRM. Obejmuje ono imię i nazwisko organizacji, tytuł (lub płeć), stanowisko, imię, nazwisko, funkcję, numer telefonu, adres pocztowy, adres e-mail, konta w mediach społecznościowych, a także – w stosownych przypadkach – klasyfikację zainteresowanie naszymi działaniami i kluczowym biznesem Twojej organizacji.

Niektóre z tych danych są traktowane jako dane osobowe zgodnie z RODO UE. W większości przypadków zbieramy dane osobowe bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, ale czasami możemy uzyskiwać dane osobowe od stron trzecich, takich jak katalogi lub strony internetowe instytucji UE.

Wykorzystanie danych osobowych zebranych przez ENplus®

Informacje, które nam przekazujesz, zostaną wykorzystane w celu skontaktowania się z Tobą, spełnienia twoich zapytań online lub ułatwienia dostępu do treści tylko dla członków, oraz dostarczenia Ci odpowiednich i aktualnych informacji o naszej organizacji.

W przypadku organizacji wydarzeń: ENplus® przetwarza dane identyfikacyjne osób, które zarejestrują się, aby wziąć udział w wydarzeniach i konferencjach, w celu zarządzania rejestracją, fakturowaniem i udziałem w takich wydarzeniach na ogólnych warunkach, które są wyraźnie akceptowane przez osoby i/lub na podstawie zgody na niektóre dane osobowe.

Dla bezpieczeństwa stron internetowych i dostępu do treści: EPC przetwarza dane identyfikacyjne od osób, które zarejestrują się na stronach internetowych zarządzanych przez EPC i wyrażają wyraźną zgodę na otrzymywanie biuletynów lub informacji od EPC. EPC przetwarza również dane identyfikacyjne od członków lub subskrybentów, aby ułatwić osobisty dostęp do dokumentów ze spotkań grup roboczych lub subskrybowanych treści.

Udostępnianie danych i wyraźna zgoda, zachowanie oraz prawo do konsultacji i modyfikacji

ENplus® nie udostępnia ani nie sprzedaje żadnych danych osobowych stronom trzecim w celach komercyjnych. Twoje dane osobowe nie będą udostępniane żadnym innym stronom trzecim, chyba że będziemy zobowiązani do tego zgodnie z prawem, lub do wykonania orzeczenia sądowego wydanego nam w związku z naszą witryną (witrynami), mediami społecznościowymi, wdrażaniem RODO lub w celu ochrony i obrony naszych praw i interesów oraz interesów naszych członków.

Twoja uprzednia informacja, wyraźna zgoda na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych będzie wymagana w celu rejestracji dla masowej komunikacji ENplus®, takiej jak newslettery lub udział w wydarzeniu.

Twoje dane osobowe będą przechowywane, jeśli jesteś wyznaczoną osobą w swojej firmie w związku z certyfikatem ENplus®, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celu (celów), dla których zostały zgromadzone.

>  Jeśli chcesz wycofać swoją wcześniejszą świadomą zgodę, skonsultować, uzupełnić, sprostować lub usunąć wszelkie informacje, które posiadamy o Tobie lub twojej organizacji, skontaktuj się z nami pod adresem info@bioenergyeurope.org.

Polityka plików Cookie

Witryna ENplus® wykorzystuje techniki śledzenia, takie jak pliki cookie, do zbierania informacji technicznych na temat korzystania przez użytkownika w celu ulepszenia i dostosowania ich treści oraz uczynienia ich bardziej przyjaznymi dla użytkownika. Pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze i umożliwiają nam śledzenie korzystania z witryny przez komputer oraz zarejestrowanym użytkownikom zarządzanie dostępem do określonych treści. Używamy plików cookie, aby zapewnić anonimowe statystyki dotyczące korzystania z naszej strony internetowej (głównie za pośrednictwem analityki internetowej Google Analytics).

Nasza strona internetowa, kanały mediów społecznościowych i narzędzia komunikacji elektronicznej mogą również zawierać linki do stron internetowych lub kanałów mediów społecznościowych osób trzecich. Te linki są podane wyłącznie w celach informacyjnych i dla wygody użytkownika. ENplus® nie popiera, nie zatwierdza ani nie bierze żadnej odpowiedzialności za strony internetowe lub kanały mediów społecznościowych, do których zamieszczamy linki. Nie popieramy, nie zatwierdzamy ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za ich dostępność, wydajność, treść ani za korzystanie z takich stron internetowych lub kanałów mediów społecznościowych lub jakichkolwiek zawartych w nich informacji.

Aktualizacja zasad i powiadomienia

ENplus® może aktualizować niniejsze zasady w dowolnym momencie, publikując zmiany online. Wszelkie takie zmiany będą zgłaszane zarejestrowanym kontaktom oraz odwiedzającym stronę internetową w celu ich przeczytania i zaakceptowania.

For more detailed information, please refer to ENplus® Privacy Statement.

Brussels, July 9, 2021