1. Proces aplikacji
  Do kogo można się zgłosić, jeśli moja firma znajduje się w kraju, w którym nie ma przedstawiciela ENplus®?Jeśli nie ma krajowego licencjodawcy w twoim kraju, możesz złożyć wniosek bezpośrednio w Europejskiej Radzie Pelletu (EPC). W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail: enplus@bioenergyeurope.org Obecnie mamy również 12 aktywnych licencjodawców krajowych w: Austrii, Kanadzie, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Jeśli Twoja firma znajduje się w jednym z krajów wymienionych powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem ENplus® w danym kraju, który udzieli Ci dalszej pomocy. Ich dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: ENplus® - Krajowi Partnerzy (enplus-pellets.eu).
  Jak długo trwa proces uzyskania certyfikatu?Proces uzyskania certyfikatu może zająć od 2 do 3 miesięcy. Długość zależy od złożoności Twojej działalności (np. kilka zakładów, kilka lokalizacji) oraz procesu wdrożenia wymagań systemowych.
  Ile kosztuje certyfikacja?Opłata licencyjna wynosi 0,18 EUR za tonę wyprodukowanego/sprzedanego pelletu dla osób niebędących członkami Bioenergy Europe i 0,15 EUR za tonę dla członków Bioenergy Europe. (see schedule of fees). Dodatkowo należy uiścić roczną opłatę administracyjną w wysokości 250 EUR. W sprawie opłat jednostki certyfikującej należy skontaktować się z nią bezpośrednio w celu uzyskania informacji o jej dostępności i ofertach.
  Jakie paliwa mogą posiadać certyfikat ENplus®?Tylko pellet wytworzony z biomasy drzewnej może podlegać certyfikacji ENplus®.
 2. Zasady ochrony znaku towarowego ENplus®
  Jak mogę zidentyfikować projekt worka zatwierdzony przez ENplus® i gdzie mogę to sprawdzić

  W menu głównym kliknij w przycisk “Certyfikaty”, a następnie wybierz zakładkę "Producent", "Firma Handlowa" lub "Usługodawca". Przewiń w dół, aby zobaczyć listę of certyfikowanych firm. Kliknij nazwę firmy, która Cię interesuje, aby zobaczyć jej status certyfikacji, adres i zatwierdzone projekty worków

  Jak rejestrowany jest znak jakości ENplus®?

  Logo ENplus® oraz terminy “ENplus®” i “ENplus A1®” są zarejestrowane jako międzynarodowe znaki towarowe na mocy Porozumienia i Protokołu madryckiego Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz jako znaki towarowe Unii Europejskiej z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

  Oznacza to, że nielicencjonowane użycie znaku towarowego lub jego części może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Bioenergy Europe. Bioenergy Europe/EPC ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku niewłaściwego użycia logo ENplus®. Ponadto możemy opublikować szczegóły tego nieuczciwego użycia na naszej Czarnej liście.

  W jaki sposób można stosować znak ENplus®?

  Znak ENplus® może być używana wyłącznie na podstawie ważnej umowy licencyjnej. European Pellet Council (EPC) i Krajowi Licencjodawcy są jedynymi podmiotami dostarczającymi logo ENplus®. Logotyp może być stosowany przez firmę posiadającą certyfikat np. w materiałach reklamowych i na opakowaniach, ale tylko w bezpośrednim związku z certyfikowaną firmą, dla której został wydany. Oto tabela z podsumowaniem:

  Jak mogę zidentyfikować produkt z certyfikatem ENplus®?

  Wszystkie materiały informacyjne (strona internetowa, ulotka itp.) certyfikowanej firmy, odnoszące się do pelletu z certyfikatem ENplus®, powinny zawierać ważny znak certyfikacyjny. Dane certyfikowanej firmy przedstawione w materiale informacyjnym powinny odpowiadać danym przedstawionym na liście certyfikowanych producentów/ firm handlowych.

  Jak mogę zidentyfikować firmę posiadającą certyfikat ENplus®?

  Wszystkie certyfikowane firmy ENplus® (w tym zawieszone certyfikaty) są wymienione na naszej stronie internetowej, a lista jest zawsze aktualna. Firmy, które nie są tutaj wymienione, nie są uznawane za posiadające certyfikat ENplus®.

 3. Firmy posiadające certyfikat ENplus®
  W jaki sposób certyfikowana firma może stosować logo ENplus® na swoich workach z pelletem?

  Certyfikat ENplus® daje certyfikowanym firmom prawo do pakowania pelletu w worki z logo ENplus® logo.

  Wszystkie projekty worków ENplus® muszą zostać zatwierdzone przez EPC.

  Wszystkie informacje na temat zatwierdzania projektów worków oraz wymagań dotyczących znakowania można znaleźć w podręczniku ENplus® ST 1003.

  Co to jest zawieszony certyfikat?

  Zawieszenie certyfikatu oznacza, że firma nie jest już uprawniona do produkcji oraz sprzedaży pelletu drzewnego pod znakiem towarowym ENplus® przez określony czas. Koniecznie sprawdzaj status certyfikatu, którego szukasz!

 4. Rewizja schematu certyfikacji ENplus®
  Co to jest rewizja standardu?

  Rewizja standardu ENplus® jest aktualizacją wymagań schematu certyfikacji.

  Podczas rewizji każda opinia jest brana pod uwagę. Wyznaczony Komitet Doradczy jest odpowiedzialny za cały proces, ponieważ składa się z różnych interesariuszy pelletu drzewnego - od organów zarządzających i certyfikujących po certyfikowane firmy i organizacje użytkowników końcowych. Podczas ostatniej rewizji systemu certyfikacji odbyły się również konsultacje społeczne, tak aby każdy uczestnik rynku pelletu miał możliwość wypowiedzenia się na temat projektu nowej dokumentacji.

  Dlaczego system certyfikacji został poddany rewizji?

  Weryfikacja systemu ENplus® odbywa się co 5 lat, ma na celu przegląd i udoskonalenie dokumentów systemowych w oparciu o doświadczenia z poprzednich lat oraz cały sektor pelletu drzewnego.

  Jakie zmiany wchodzą w skład rewizji standardów ENplus®?

  Szczegółową listę zmian można znaleźć w broszurze, którą można pobrać tutaj.

  Nowe dokumenty są już dostępne online. Można je znaleźć na naszej stronie z dokumentacją techniczną.

  Ile czasu certyfikowane firmy mają na dostosowanie się do nowych wymagań i procedur?

  Certyfikowane firmy będą miały 1 rok od wejścia w życie nowych dokumentów systemowych na dostosowanie się do nowych wymagań. W takim przypadku certyfikowane firmy będą miały czas do końca 2023 r. na dostosowanie się do wymogów rewizji standardów ENplus®? Jednak w przypadku niektórych wymagań, takich jak wprowadzenie numeru seryjnego na workach na pellet drzewny, certyfikowane firmy będą miały 2 lata aby się do nich dostosować.

  Avoid suspension, re-sign your contract and check the list of changes!

  Wszystkie nowe firmy, które zgłoszą się po 01.01.2023, będą musiały się dostosować do nowych wymagań już na samym początku uzyskania certyfikatu ENplus®.

  Do kogo można się zgłosić, jeśli moja firma znajduje się w kraju, w którym nie ma przedstawiciela ENplus®?

  Jeśli nie ma krajowego licencjodawcy w twoim kraju, możesz złożyć wniosek bezpośrednio w Europejskiej Radzie Pelletu (EPC). W takim przypadku prosimy o kontakt pod adresem e-mail: enplus@bioenergyeurope.org

  Obecnie mamy również 12 aktywnych licencjodawców krajowych w: Austrii, Kanadzie, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech, Łotwie, Litwie, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

  Jeśli Twoja firma znajduje się w jednym z krajów wymienionych powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem ENplus® w danym kraju, który udzieli Ci dalszej pomocy. Ich dane kontaktowe są dostępne na naszej stronie internetowej: ENplus® - Krajowi Partnerzy (enplus-pellets.eu).

  Jak długo trwa proces uzyskania certyfikatu?

  Proces uzyskania certyfikatu może zająć od 2 do 3 miesięcy.

  Długość zależy od złożoności Twojej działalności (np. kilka zakładów, kilka lokalizacji) oraz procesu wdrożenia wymagań systemowych.

  Ile kosztuje certyfikacja?

  Opłata licencyjna wynosi 0,18 EUR za tonę wyprodukowanego/sprzedanego pelletu dla osób niebędących członkami Bioenergy Europe i 0,15 EUR za tonę dla członków Bioenergy Europe. (see schedule of fees). Dodatkowo należy uiścić roczną opłatę administracyjną w wysokości 250 EUR. W sprawie opłat jednostki certyfikującej należy skontaktować się z nią bezpośrednio w celu uzyskania informacji o jej dostępności i ofertach.

  Jakie paliwa mogą posiadać certyfikat ENplus®?

  Tylko pellet wytworzony z biomasy drzewnej może podlegać certyfikacji ENplus®.

 5. Zasady ochrony znaku towarowego ENplus®
  Jak mogę zidentyfikować projekt worka zatwierdzony przez ENplus® i gdzie mogę to sprawdzić

  W menu głównym kliknij w przycisk “Certyfikaty”, a następnie wybierz zakładkę "Producent", "Firma Handlowa" lub "Usługodawca". Przewiń w dół, aby zobaczyć listę of certyfikowanych firm. Kliknij nazwę firmy, która Cię interesuje, aby zobaczyć jej status certyfikacji, adres i zatwierdzone projekty worków

  Jak rejestrowany jest znak jakości ENplus®?

  Logo ENplus® oraz terminy “ENplus®” i “ENplus A1®” są zarejestrowane jako międzynarodowe znaki towarowe na mocy Porozumienia i Protokołu madryckiego Biura Międzynarodowego Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz jako znaki towarowe Unii Europejskiej z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej .

  Oznacza to, że nielicencjonowane użycie znaku towarowego lub jego części może stanowić naruszenie praw własności intelektualnej Bioenergy Europe. Bioenergy Europe/EPC ma prawo dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku niewłaściwego użycia logo ENplus®. Ponadto możemy opublikować szczegóły tego nieuczciwego użycia na naszej Czarnej liście.

  W jaki sposób można stosować znak ENplus®?

  Znak ENplus® może być używana wyłącznie na podstawie ważnej umowy licencyjnej. European Pellet Council (EPC) i Krajowi Licencjodawcy są jedynymi podmiotami dostarczającymi logo ENplus®. Logotyp może być stosowany przez firmę posiadającą certyfikat np. w materiałach reklamowych i na opakowaniach, ale tylko w bezpośrednim związku z certyfikowaną firmą, dla której został wydany. Oto tabela z podsumowaniem:

  Jak mogę zidentyfikować produkt z certyfikatem ENplus®?

  Wszystkie materiały informacyjne (strona internetowa, ulotka itp.) certyfikowanej firmy, odnoszące się do pelletu z certyfikatem ENplus®, powinny zawierać ważny znak certyfikacyjny. Dane certyfikowanej firmy przedstawione w materiale informacyjnym powinny odpowiadać danym przedstawionym na liście certyfikowanych producentów/ firm handlowych.

  Jak mogę zidentyfikować firmę posiadającą certyfikat ENplus®?

  Wszystkie certyfikowane firmy ENplus® (w tym zawieszone certyfikaty) są wymienione na naszej stronie internetowej, a lista jest zawsze aktualna. Firmy, które nie są tutaj wymienione, nie są uznawane za posiadające certyfikat ENplus®.

 6. Rosji i na Białorusi

  W odpowiedzi na atak wojsk rosyjskich na Ukrainę, wspierany przez Białoruś, Unia Europejska wprowadziła szereg sankcji. Mają one ogromny wpływ na handel międzynarodowy i podróże między Rosją, Białorusią i państwami członkowskimi UE w tym również na europejski rynek pelletu co z kolei ma wpływ również na schemat certyfikacji ENplus®. W tych okolicznościach Bioenergy Europe nie jest w stanie kontynuować programu certyfikacji ENplus® w Federacji Rosyjskiej i na Białorusi , dlatego też jest zmuszona zawiesić certyfikowane firmy w tych 2 krajach do odwołania.

  Kiedy wejdzie w życie decyzja o zawieszeniu Rosji i Białorusi?Bioenergy Europe podjęła decyzję o zawieszeniu wszystkich certyfikowanych producentów, firm handlowych oraz usługodawców ENplus® z siedzibą w Rosji i na Białorusi z dniem 15 kwietnia 2022 r. Oznacza to, że od tego dnia firmy te nie będą mogły sprzedawać ani wprowadzać do obrotu pelletu drzewnego z certyfikatem ENplus® , a nowe wnioski o certyfikację z tych dwóch krajów nie będą przyjmowane
  Co oznacza “być zawieszonym”?Taka firma nie jest już uważana za certyfikowaną w ramach programu ENplus®. W związku z tym po 15 kwietnia firma nie jest już uprawniona do używania logotypu ENplus® i wszystkich znaków towarowych ENplus®. Oznacza to, że pellety drzewne wytworzone i/lub wprowadzone do obrotu po wyżej wymienionej dacie nie będą już miały statusu jako certyfikowane ENplus®.
  Jak długo firmy z Białorusi oraz Federacji Rosyjskiej pozostaną zawieszone ?Decyzja o zawieszeniu pozostanie w mocy do czasu jej uchylenia przez Bioenergy Europe. Bioenergy Europe aktywnie monitoruje bieżące wydarzenia. Gdy tylko pojawią się nowe informacje dotyczące systemu certyfikacji ENplus®, poinformujemy certyfikowane firmy.
  Jestem certyfikowaną firmą z siedzibą w Federacji Rosyjskiej lub Białorusi i mam pellet wyprodukowany przed 15 kwietnia, czy mogę go sprzedać lub zaoferować do sprzedaży jako certyfikowany ENplus® po 15 kwietnia?Pellet drzewny sprzedawany lub oferowany do sprzedaży po dacie zawieszenia nie jest już certyfikowany. Pellet drzewny będzie musiał być wprowadzony na rynek bez odniesienia do certyfikacji ENplus®. Jeśli pellet drzewny jest już w workach z pieczęcią ENplus®, pieczęć musi być zdjęta przed sprzedażą.
  Jestem certyfikowaną firmą handlową spoza Federacji Rosyjskiej lub Białorusi, co dzieje się z pelletem zakupionym przed datą zawieszenia, ale nadal w tranzycie podczas decyzji o zawieszeniu?Jeżeli towar został zakupiony przed 15 kwietnia, autoryzacja może zostać udzielona na certyfikowany pellet drzewny kupiony, ale w tranzycie po 15 kwietnia 2022 r. W takim przypadku prosimy o kontakt z licencjodawcą.
  Co się dzieje z certyfikatami wygasającymi po dacie zawieszenia?Wszystkie certyfikaty, które wygasną po dacie zawieszenia i nie zostaną odnowione, spowodują wygaśnięcie.
  Czy można przesunąć termin zawieszenia?Nie jest możliwe przesunięcie terminu zawieszenia.
  Czy nasza firma może używać materiałów oznaczonych jako ENplus® po dacie zawieszenia?The suspended company may no longer refer to the ENplus® certification in any marketing material. After the suspension date, the ENplus® trademark and copyright can no longer be used. Any use of the trademark by a suspended company will be considered as a non-authorised and fraudulent use of the trademark.Zawieszona firma nie może już powoływać się na certyfikat ENplus® w żadnych materiałach marketingowych. Po dacie zawieszenia logotyp ENplus® i prawa autorskie nie mogą być już używane. Każde użycie znaku towarowego przez zawieszoną firmę będzie traktowane jako nieuprawnione.
  Czy otrzymam zwrot kosztów przedpłaconych oszacowań na 2022 rok?Firmy zawieszone w ramach tej decyzji będą mogły wystąpić o zwrot kosztów.
  Masz więcej pytań? Prosimy o kontakt z zespołem ENplus® pod adresem: enplus@bionergyeurope.org