Uzyskaj Certyfikat

 

Wybierz i zatwierdz umowę

Wymienione Jednostki Certyfikujące

(ocenia zgodność z wymaganiami i wydaje certyfikat)

Wymienione Jednostki Inspekcyjne

(wstępna inspekcja obiektów)

Wymienione Labolatoria Badawcze

(przeprowadza analizę paliwa, wymagana tylko jeśli nie jest uwzględniona w umowie inspekcyjnej)

02June2002

Wyłelnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Formularz można wypełnić elektronicznie. Obejmuje także umowę licencyjną.

03June2003

Wstępna kontrola

 
 
   
Kontrola

(Z uwzględnieniem wszystkich stron obsługiwanych przez firmę i jej zakontraktowanych usługodawców)


Raport zgodnościt

(Twoja jednostka certyfikująca potwierdza zgodność z wymaganiami schematu)

03June2003

Faktura licencyjna i zatwierdzenie projektu worka

 

Faktura jest obliczana proporcjonalnie do szacowanej produkcji na cały rok

Zatwierdzenie projektu worka jest wymagane tylko wtedy, gdy Twoja firma pakuje pellet w własne worki.

Twój certyfikat został wydany, a Twój numer identyfikacyjny został przypisany

Witamy w ENplus®