ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ ENplus® СЕРТИФИЦИРАНИ ПЕЛЕТИ?

ENplus® е водещият световен сертификат за качество на дървесни пелети. Пелетите ENplus®  са ефективни, достъпни и са възобновяем източник на енергия.

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ENplus® ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ СА ЕФЕКТИВНИ

ENplus® сертифицираните пелети съдържат най-ниските нива на нежелани минерали и влага, което гарантира, че вашият котел или камина работи ефективно и изисква минимална поддръжка. 

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ENplus® ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ СА ДОСТЪПНИ

В сравнение с изкопаемите горива, пелетите са много по-достъпни, като същевременно са лесни за транспортиране и съхранение. 

СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ENplus® ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ СА ВЪЗОБНОВЯЕМ ИЗТОЧНИК НА ЕНЕРГИЯ

Пелетите се произвеждат предимно от дървени стърготини. Превръщането на стърготините в пелети, следователно в източник на енергия, ги прави част от въглеродния цикъл.

Вижте нашия списък с компании, които произвеждат и продават ENplus® сертифицирани дървесни пелети.

СЕРТИФИЦИРАНИ КОМПАНИИ

Вижте списъка с известни измамници, за да не купувате нискокачествени дървесни пелети

ЧЕРЕН СПИСЪК

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ СЕРТИФИЦИРАНИТЕ ОТ ENplus® ДЪРВЕСНИ ПЕЛЕТИ

Печатът на ENplus® се вижда на самата опаковка на пелетите. Пълният печат включва логото на ENplus®  номер за идентификация (код на държавата + 3 цифри) на сертифицираната фирма и показва кой е класът за качество.

ТЪРСИТЕ ЛИ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ ИЛИ КАМИНА?

Сертифицираните от ENplus® пелети дават отличен резултат с уредите на следните производители: