Политика за поверителност и политика за бисквитки

Съгласно Общия регламент за защита на данните на Европейския съюз (EU GDPR), управляващата ENplus® организация, EPC (мрежа на Bioenergy Europe) действа като администратор на данни за цялата информация, която се събира. EPC се ангажира с най-високите стандарти за поверителност на данните и със защитата на личните данни, които събира и обработва. За тази цел EPC използва защитена CRM облачна технология в облак, за да предотврати пробиви/изтичане на данни и незаконна употреба. Като администратор на данни, нашата отговорност означава по-специално, че ви предоставяме правото да коригирате или премахнете личните си данни.

 

> Ако желаете да допълните, коригирате или премахнете част от информацията, която съхраняваме за вас или вашата организация, моля, свържете се с нас: info@bioenergyeurope.org

> За да научите повече за защитата на данни и правата за поверителност, моля, консултирайте се с Belgian Commission for Protection of Privacy.

Лични данни, събирани от ENplus® 

Можете да ни предоставите лични данни, когато използвате нашия уебсайт, взаимодействате с нас в социалните медии или по време на събития, когато се регистрирате за нашите събития, бюлетини, уеб семинари и други дейности. Данните, които събираме, се събират в нашия CRM. Тези данни включват името на вашата организация, вашата длъжност, собствено име, фамилия, функция, телефонен номер, пощенски адрес, електронната поща, акаунта (ите) в социалните медии, както и – където е приложимо, класификация на вашия интерес към нашите дейности и ключовата дейност на вашата организация.

Някои от тези данни се считат за лични данни съгласно EU GDPR. В повечето случаи събираме лични данни директно от субектите на данни, но понякога може да получим лични данни от трети страни, като например директории или уебсайтове на институции на ЕС.

Използване на лични данни, събирани от ENplus®

Информацията, която ни предоставяте, ще бъде използвана с цел да се свържем с вас, да изпълним вашите онлайн заявки или да улесним достъпа ви до съдържание само за членове и / или да ви предоставим подходяща и актуална информация за нашата организация.

За организация на събития: ENplus® обработва идентификационни данни на лицата, които се регистрират за участие в събития и конференции. Тези данни се събират и обработват с цел управление на регистрацията, фактурирането и участието в такива събития при общи условия, които са изрично приети от физическите лица и/или въз основа на съгласие за определени лични данни.

За уебсайт сигурност и достъп до съдържание: EPC обработва идентификационни данни на лица, които се регистрират на уебсайтове, управлявани от EPC, и дават изричното си съгласие да получават бюлетини или информация от EPC. EPC също обработва идентификационни данни от членове или абонати на съдържание, за да улесни личния им достъп до документите от техните работни групи или до съдържание, за което са се абонирали.

Споделяне на данни и изрично съгласие, запазване и право на консултация и модификация

ENplus® не споделя или не продава никакви лични данни на трети страни за търговски цели. Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни, освен ако от нас не се изисква да го направим по закон или да се съобразим със съдебно разпореждане, връчено ни във връзка с нашите уебсайтове, социални медии, прилагането на EU GDPR или за защита на нашите законни права и интереси и тези на нашите членове.

Вашето предварително информирано и изрично съгласие за използването и обработката на вашите лични данни ще бъде поискано за регистрация в масовата комуникация на ENplus®, като бюлетини или участие в събития.

Вашите лични данни ще се съхраняват, ако сте определеното лице на вашата организация за връзка с ENplus®, освен ако законът не предвижда друго, за времето, което е строго необходимо за постигане на целите, за които са били събрани.

> Ако желаете да оттеглите предварителното си информирано съгласие или да допълните, коригирате или премахнете информацията, която съхраняваме за вас или вашата организация, моля, свържете се с нас info@bioenergyeurope.org

Политика за бисквитки

Уебсайтът ENplus® използва техники за проследяване, като например бисквитки за събиране на техническа информация за вашата употреба с цел подобряване и приспособяване на съдържанието и улесняване използването на уебсайта. Бисквитките се съхраняват на вашия компютър и ни дават възможност да проследяваме как вашият компютър използва уебсайта, а за регистрираните потребители и да им предоставя достъп до конкретно съдържание. Използваме бисквитки, за да предоставяме анонимни статистически данни за това как се използва нашия уебсайт (най-вече чрез уеб анализ от Google Analytics).

Нашият уебсайт, нашите акаунти в социални медии и инструменти за електронна комуникация могат също да съдържат връзки към уебсайтове или акаунти в социални медии на трети страни. Тези връзки са предоставени само за ваша информация и удобство. ENplus® не поема никаква отговорност за уебсайтовете или каналите в социалните медии, към които предоставяме връзки. Също не поемаме каквато и да е отговорност за тяхната наличност, изпълнение, съдържание или за използването на такива уебсайтове или акаунти в социалните медии или каквато и да е информация, съдържаща се в тях.

Актуализация на политиката и известия

ENplus® може да актуализира тази политика по всяко време, като публикува промените онлайн. Всички регистрирани контакти и посетителите на уебсайта ще бъдат уведомени за тези промени чрез известие с цел да бъдат прочетени и приети.

Брюксел, 23  май 2018