Централа

Catalina-Elena DUMITRU
Сертификационен директор
Agnieszka JANKOWSKA
Служител по сертифициране и измами
Neda FARZAM
Служител по сертифициране
Dobromir YANKOV
Търговски управител
Isis TAIPE MALDONADO
Асистент за измами
Ludmila SMOLENSCHI
Служител по сертифициране
Miguel ZALOÑA
Административен сътрудник
Nathalie GROSJEAN
Асистент по сертифициране
Diandra VELICA
Асистент по маркетинг
Ivana VASILJEVIC
Административен сътрудник

Национални лицензодатели

Национални пелетни асоциации от 12 държави управляват ENplus® на местно ниво и следователно получават лицензионните права от Bioenergy Europe за сертифициране. За допълнителна информация относно ENplus® в тези страни, моля, посетете техния специализиран уебсайт чрез падащото меню в горната част на страницата.

Национални промотиращи асоциации

Националните промотиращи асоциации са организации, които подкрепят управлението на сертификата на национално ниво и действат като мост между компаниите и международния мениджмънт на ENplus®.

Организацията Bioenergy Europe

Bioenergy Europe (известна преди като AEBIOM) е гласът на европейската биоенергия. Организацията има за цел да развие устойчив пазар на биоенергия, базиран на справедливи бизнес условия. Основана през 1990 г., Bioenergy Europe е международна организация с нестопанска цел, базирана в Брюксел, обединяваща повече от 40 асоциации и 90 компании, както и академични представители и изследователски институти от цял свят и Европа.

Повече информация на bioenergyeurope.org

Европейският съвет за пелети (EPC)

Сертификатът ENplus® се управлява от Европейския съвет за пелети (EPC), който координира и разработва схемата за сертифициране в съответствие с особеностите на пазара на пелети. EPC е мрежа на Bioenergy Europe и е гласът на пелетния сектор в Европа. Негови членове са национални пелетни асоциации или свързани организации от 20 държави.

Повече информация на https://bioenergyeurope.org/epc/