1. Процес на кандидатстване
  Кои горива могат да бъдат сертифицирани по ENplus®?Само пелети от дървесна биомаса могат да бъдат сертифицирани по ENplus®. Други сертификати като GoodChips могат да сертифицират продукти от биомаса като дървесен чипс.
  Как мога да идентифицирам компания, сертифицирана по ENplus®?Всички сертифицирани по ENplus® компании (включително временно преустановените сертификати) са публикувани на нашия уебсайт, като списъкът се актуализира редовно. Компаниите, които не са изброени тук, не се считат за сертифицирани по ENplus®.
 2. Защита на търговската марка/Вече сертифицирани фирми
  Как мога да идентифицирам продукт, сертифициран по ENplus®?

  Всички комуникационни материали (уебсайт, флаер и др.) на сертифицирана компания, когато се реферират към ENplus® сертифицирани пелети, трябва да съдържат валиден сертификационен печат. Данните за сертифицираната компания, показани в комуникационния материал, трябва да съответстват на тези, показани в списъка на сертифицираните производители / търговци.

  ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

  Как може сертифицирана компания да използва ENplus® върху своите пелетни торби/опаковки?

  Сертификацията ENplus® дава на сертифицираните компании правото да опаковат своите пелети в торби, показващи логото на ENplus®.

  Как може да се използва печатът ENplus®?

  Печатът ENplus® може да се използва само във връзка с валиден лиценз. Главният офис на ENplus® и националните лицензодатели са единствените доставчици на печата. Той може да се използва, например, в рекламни материали и на опаковки, но само в пряка връзка със сертифицираната компания, за която е издаден. Ето обобщена таблица *:

  Повече за регистрацията на печата ENplus®?

  Логото на ENplus® и термините „ENplus®“ и „ENplus® A1“ са регистрирани като международни търговски марки (ITM) съгласно Мадридското споразумение и протокол от Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (WIPO) и като търговски марки на Европейския съюз ( EUTM) от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

  Това означава, че нелицензираното използване на търговската марка или части от нея може да представлява нарушение на правата на интелектуална собственост (ПИС) на Bioenergy Europe. Bioenergy Europe / EPC има право да забрани неправомерното използване на логото и марките ENplus®, както и да предяви искания за обезщетение, когато е необходимо. Освен това можем да публикуваме подробности за подобни измами в нашия черен списък.

  Как може сертифицирана компания да използва ENplus® върху своите пелетни торби/опаковки?

  Сертификацията ENplus® дава на сертифицираните компании правото да опаковат своите пелети в торби, показващи логото на ENplus®.

  Всички дизайни на торби със сертифицирани от ENplus® пелети трябва да бъдат одобрени от Международното управление на ENplus® (EPC) (в страни без национално управление) или компетентното национално ръководство, преди торбите да бъдат пуснати в продажба на пазара.

  Цялата информация относно одобрението на дизайна на торбите и изискванията за дизайна може да бъде намерена в Указанията за проектиране на торби ENplus® и в Наръчника на ENplus®.

  Не е разрешено поставянето на сертифицирани пелети в неодобрени торби. Всяко неспазване на това може да доведе до спиране на сертификата на сертифицираната компания или включването на несертифицирана компания в нашия черен списък.

  Как мога да идентифицирам одобрен от ENplus® дизайн на торба и къде мога да го проверя?

  В главното меню кликнете върху бутона „Сертификати“ и след това изберете раздела „Производител“, „Търговец“ или „Доставчик на услуги“. Превъртете надолу, за да видите списъка на сертифицираните компании. Кликнете върху името на компанията, която ви интересува, за да видите нейния бизнес модел, сертификационен статус, адрес и одобрени дизайни на торби. Ако кликнете върху дизайна на торбата, ще можете да го видите.

  Как мога да добавя нов клас за качество съгласно обхвата на сертифициране ENplus® ?

  За да се направи това, трябва да бъдат уведомени както Сертифициращия орган, така и съответното управление на схемата (международно управление или национален лицензодател). След това ще се извърши проверка за потвърждаване на новия клас и ако е осигурено съответствие, обхватът на сертифицирането ще бъде актуализиран и отразен на уебсайта ENplus® website.