1. ИЗБЕРЕТЕ И СКЛЮЧЕТЕ ДОГОВОР С:

(оценява съответствието с изискванията и издава сертификата)
 
 
02June2002

2. ПОПЪЛНЕТЕ И ИЗПРАТЕТЕ ФОРМУЛЯРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Формулярът е достъпен тук. След като бъде попълнен, той трябва да бъде изпратен на избрания сертифициращ орган.

03June2003

3. ПЪРВОНАЧАЛНА ИНСПЕКЦИЯ

Инспекция
(включва всички обекти упралвявани от компанията и дори доставчиците на услуги, с които има договор)
 
Доклад за съответствие
(вашият сертифициращ орган потвърждава, че отговаряте на условията за сертификат)
 
03June2003

4. ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА И ОДОБРЕНИЕ НА ДИЗАЙНА НА ТОРБАТА

Фактурата се изчислява пропорционално на очакваното производство за цялата година. Лицензионният договор е финализиран.

​​​​​​​
Одобрението на дизайна на пелетната торба се изисква само ако вашата компания опакова пелетите си в пелетни торби.

Вашият сертификат е издаден и получавате ID номер

Добре дошли ENplus® !