История

Историята на водещия в света сертификат за дървесни пелети е тясно свързана с историята на самите пелети. Дървесните пелети се появяват по време на петролната криза през 70-те години, когато търсенето на алтернативи на изкопаемите горива се засилва. И все пак, едва през 90-те години, на фона на нарастващите опасения за околната среда, дървесните пелети се разглеждат като надежден алтернативен източник на енергия в Европа. Оттогава производството и потреблението непрекъснато нарастват и към днешна дата дървесните пелети се считат за първокласно възобновяемо гориво.

С успеха на дървесните пелети се повдигнаха няколко важни въпроса. Как се структурира пазарът на пелети и как се гарантират справедливи условия на търговия? Как се осигурява прозрачност за потребителя? И най-важното – как може да се повиши качеството на пелетите в световен мащаб? Отговорите започнаха да се появяват със създаването на европейски стандарт за дървесни пелети през 2011 г. (EN 14961-2), последван няколко години по-късно от международният стандарт (ISO 17225-2).

Сертификатът ENplus® е създадена през 2011 г. Първоначално проектиран от Deutsches Pelletinstitut, ENplus® въвежда класове за качество и по-строги изисквания към тези, определени от европейските и международните стандарти. Благодарение отчасти на активната подкрепа от европейски партньори, ENplus® бързо се превръща в известен сертификат както в Европа, така и извън нея. Успехът му до голяма степен допринася за така необходимата хармонизация и стандартизация на пазара на пелети.

С очакваните 13 милиона тона сертифицирани пелети, които ще бъдат произведени през 2020 г., ENplus® днес е водещ в света сертификат за качество на дървесни пелети – произведени и търгувани от над 1000 компании в над 46 страни.