Държави с най-много ENplus® сертифицирани производители (към април 2023)
Топ държави с най-голям пазарен дял на ENplus® сертифицирани пелети (2021, по проценти)
Количества ENplus® сертифицирани пелети, с които се търгува по света (2013 – 2023, тонове)
Държави с най-много ENplus® сертифицирани търговци (към април 2023)
Производството на ENplus® сертифицирани пелети в света по години (2011-2023, тонове)
*Числата за 2023 г. са прогнозни
ENplus® покритие по държави (2011 – 2021)
 
Топ 6 държави с най-голямо производство на ENplus® сертифицирани пелети (2015 – 2023, тонове)
*2023 estimation
Количества ENplus® сертифицирани пелети, с които се търгува по света (2013 – 2023, тонове)
*Числата за 2023 г. са прогнозни