Program kvality

Patříme ke světové jedničce, jsme transparentní a nezávislý certifikační program pro dřevěné pelety. Zaručujeme kvalitu od výroby až po dodávku pelet, vedeme boj proti podvodníkům, vrámci celého dodavatelského řetězce.

Certifikace třetích stran

ENplus® funguje jako certifikační schéma třetích stran. Záruka naší úplné nestrannosti se skrývá právě za tímto výrazem. To znamená, že shoda je posuzována akreditovanými organizacemi, že vývoj i aktualizace našich požadavků jsou prováděny absolutně nezávisle. Zkrátka to znamená, že kvalita pelet je tím jediným motivem, tou jedinou věcí, na které nám záleží.

Certifikační orgány

Certifikační orgány jsou nezávislé organizace, které jsou oprávněny k provádění certifikace v rámci certifikačního systému ENplus®. Jsou to orgány odpovědné za celý proces certifikace a za ověřování shody s požadavky ENplus®. Certifikační orgány ENplus® provádějí hodnotící činnosti, jako jsou:

  1. Kontrola zařízení, vybavení, procesů a systému řízení a odběr vzorků ke zkoušení, a to na kterémkoli pracovišti certifikované společnosti;
  2. testování v případě výroby pelet a sáčkování (výrobci i obchodníci).

Certifikační orgány uvedené na seznamu ENplus® jsou akreditovány podle normy ISO/IEC 17065 s rozsahem působnosti podle norem ENplus® a jsou schváleny mezinárodním vedením ENplus®.

CERTIFIKAČNÍ ORGÁNY UVEDENÉ NA SEZNAMU

Zkušební orgány

Zkušební orgány jsou pověřeny prováděním souboru standardizovaných laboratorních zkoušek vzorků výrobků. Výsledky jsou poté sděleny vybranému certifikačnímu orgánu, což je jedno z kritérií pro úspěšnou certifikaci.

Zkušební orgány uvedené na seznamu ENplus® jsou akreditovány podle normy ISO/IEC 17025 s působností na normy ENplus® a jsou schváleny mezinárodním vedením ENplus®.

ZKUŠEBNÍ ORGÁNY UVEDENÉ NA SEZNAMU

Co program ENplus® certifikuje?

Pokud se ENplus® stane během příštích deseti let světoznámým synonymem kvality dřevěných pelet, bude za to do značné míry vděčit širokému rámci celého dodavatelského řetězce dřevěných pelet. Chceme si být jisti, že všichni, zapojení do certifikace, od počátku výroby až po dodávku,  znají potřebné postupy, efektivně své procedury monitorují a jsou důkladně proškoleni, aby zajistili vysokou a stálou úroveň kvality.

Pelety samy o sobě musí samozřejmě splňovat množství technických požadavků. Pelety ENplus® jsou navíc k délce a průměru testovány také na mechanickou odolnost, procento jemných částic, hustotu objemu atd. Stejně tak musí být kontrolován obsah vlhkosti, prachu, výhřevnost, procento přidaných látek apod. Správné hodnoty těchto parametrů u pelet ENplus® zaručují, že zařízení na jejich spalování budou fungovat co nejlépe, co nejdéle a bez obtíží.

Norma a certifikace

Abychom plně pochopili, proč byl program ENplus® založen, je nezbytné znát rozdíl mezi normou  a certifikací. Norma definuje specifický soubor požadavků, specifikací nebo charakteristik produktu, postupů nebo služeb. Normy jsou řízeny mezinárodními organizacemi jako ISO nebo CEN, jsou založeny na expertízách a příspěvcích různých zůčastněných stran. I když se na ně mohou vztahovat určité části legislativy, slouží normy spíše jako návod nebo průvodce, nemají právně závazný rámec. Certifikace je důkazem, že produkt, proces nebo služby splňují konkrétní požadavky. Tyto požadavky jsou specificky zakotveny v mezinárodních normách, ale mohou se od nich i lišit.  Jedná se například o ty případy certifikace ENplus® , jejichž požadavky se ve značné míře zakládají na normě  ISO 17225 a jsou dále je ovlivňovány specifickými aspekty. Certifikační program, jako je ENplus® v zásadě provedením systematického a efektivního ověřovacího procesu, ušetří spotřebiteli únavný úkol ověřovat kvalitu či charakteristiku produktu, v souladu s normou ISO. Pro certifikační schéma je nezbytné být transparentním a nezávislým hlavně proto, aby si chránilo vlastní značku a bojovalo proti podvodům na všech úrovních, také aby zaručilo, že jeho pečeti můžeme vždy plně důvěřovat. VÍCE O ODHALOVÁNÍ PODVODŮ