Historie

Historie špičkové světové certifikace je samozřejmě úzce spojena s komoditou, kterou certifikuje. Dřevěné pelety se objevily během olejové krize kol. roku 1970, kdy byla vyšší poptávka po alternativních fosilních palivech. Přesto z důvodu rostoucích obav o životní prostředí nastala změna až v devadesátých letech, kdy na pelety začalo být pohlíženo jako na spolehlivý alternativní zdroj energie v Evropě. Od té doby výroba i spotřeba stabilně roste a dřevěné pelety jsou dnes považovány za opravdu prémiové palivo z obnovitelných zdrojů.

S úspěchem dřevěných pelet přichází i důležité otázky. Jak strukturovat trh s peletami a zaručit fér obchodní podmínky? Jak zákazníkovi zajistit transparentnost a porovnání? A nejdůležitější – jak zajistit kvalitu pelet globálně? S vytvořením Evropské normy pro dřevěné pelety v roce 2011 (EN 14961-2) se začaly objevovat první odpovědi, následované o několik let později mezinárodní normou ISO 17225-2.

V tomto kontextu byla certifikace ENplus® založena v roce 2011, původně navržená společností Deutsches Pelletinstitut, zavedla tehdy ENplus® třídy kvality a vyšší požadavky na kvalitu pelet, stanovenou evropskými a mezinárodními normami. Částečně i díky aktivní podpoře evropských partnerů, se ENplus® rychle stala uznávanou certifikací v Evropě i mimo mi. Její úspěch velmi přispěl k tolik potřebné harmonizaci a standardizaci trhu s peletami.

ENplus® je dnes předním světovým certifikačním programem kvality dřevěných pelet. Certifikovaných výrobců a obchodníků je více než 1300 z více než 50 zemí.