Otázky a odpovědi

Jaký je postup pro získání certifikátu?

Krok 1: Vyberte si certifikační orgán uvedený na seznamu a uzavřete s ním smlouvu.

Krok 2: Vyplňte příslušný formulář žádosti v závislosti na vašem obchodním modelu (výrobce, obchodník nebo poskytovatel služeb). Formulář lze vyplnit elektronicky pomocí aplikace Adobe Reader XI.

Krok 3: Inspektor smluvního certifikačního orgánu provede úvodní inspekci (včetně všech míst), odebere vzorek k analýze a na základě výsledků inspekce vydá inspekční zprávu.

Krok 4: Nezávislý certifikační orgán zkontroluje, zda žádající společnost splňuje požadavky normy ENplus®, vydá zprávu o shodě a předá tento dokument žadateli i příslušnému vedení systému.

Krok 5: Pokud společnost splňuje požadavky na certifikaci, zašle příslušné vedení systému fakturu na licenční poplatky na základě předpokládaných údajů o výrobě/obchodu za daný rok. Poplatky se vypočítají tak, že se na odhadované množství výroby/obchodu za celý rok použije podíl zbývajícího roku.

V případě, že je žádající společnost vlastníkem návrhu sáčku, bude muset být soulad návrhu sáčku s požadavky ENplus® schválen příslušným vedením systému.

Krok 6: Poté, co žadatel uhradí poplatky a design sáčku je schválen (pokud je to relevantní), zašle příslušné vedení systému společnosti sadu nástrojů pro používání ochranné známky ENplus®; příslušný certifikační orgán poskytne certifikát. Společnost, která podává žádost, a příslušný management podepíší licenční smlouvu ENplus®. Název společnosti je poté zveřejněn na všech příslušných webových stránkách ENplus®

Krok 7: Osoba jmenovaná manažerem kvality ve vaší společnosti (zaměstnanec vaší společnosti) se bude muset zúčastnit školení manažera kvality během prvního roku certifikace a poté jednou za každé certifikační období (každé 3 roky).

Jak dlouho trvá proces certifikace?

Obecně může certifikační proces trvat přibližně 2 až 3 měsíce. Jeho délka závisí na vaší podnikatelské činnosti (např. několik závodů, několik zařízení) a na připravenosti žádající společnosti.

Kolik certifikace stojí?

Poplatek za licenci činí 0,15 eura za tunu (viz sazebník poplatků). Kromě toho byste museli zaplatit za služby zapojeného certifikačního orgánu. Pro poplatky Certifikačního orgánu byste se museli obrátit přímo na něj, abyste zjistili jeho možnosti a nabídky.

Důležité!

Od 1. ledna 2023 budou platit aktualizované poplatky za používání ochranné známky ENplus® – 0,18 EUR za tunu vyrobených/obchodovaných pelet pro nečleny Bioenergy Europe a 0,15 EUR za tunu pro členy. Zvýhodněný poplatek pro členy Bioenergy Europe se bude vztahovat na všechny společnosti, které již budou členy k 1. lednu 2023. Kromě toho bude pro všechny certifikované výrobce, obchodníky a poskytovatele služeb zaveden roční správní poplatek ve výši 250 EUR.

Která paliva mohou získat certifikát ENplus®?

Certifikát ENplus® mohou získat pouze pelety vyrobené z dřevní biomasy.