Pravidla ochrany osobních údajů a cookies

Vzhledem k zavedení zákona Evropské Unie GDPR (General Data Protection Regulation), fungují řídící organizace ENplus® (EPC, síť AEBIOM) jako správci všech dat, které shromažďují. EPC se zavazuje k ochraně dat na nejvyšší úrovni a k ochraně osobních dat, které eviduje a zpracovává. EPC používá za tímto účelem zabezpečený cloud – technologii CRM, aby bylo zabráněno úniku a protiprávnímu použití dat. Jako správci dat máme povinnost poskytnout Vám, dle zákona, možnost konzultace, opravy nebo vymazání jakýchkoliv Vašich osobních údajů.

 

> Pokud by jste si přáli konzultovat, doplnit, opravit nebo odstranit jakékoliv informace, které o Vás nebo Vaši organizaci evidujeme, prosím kontaktujte nás zde: info@bioenergyeurope.org

 

> Pokud by jste potřebovali vědět více o právu na ochranu osobních údajů, prosím kontaktujte: Belgickou komisi pro ochranu osobních údajů

Osobní data, která ENplus®  shromažďuje

Osobní data nám můžete poskytnout prostřednictvím používání našeho webu, komunikace s námi na sociálních sítích nebo během setkání, pokud se registrujete na naše semináře, webináře, k odběru newsletterů nebo k dalším aktivitám. Data, která shromažďujeme jsou vkládána do našeho CRM. Jedná se o tato data: jméno organizace, titul, pohlaví, pracovní pozici, jméno, příjmení, rodné příjmení, funkci, telefonní číslo, e-mailovou adresu, účet na sociálních sítích. Shromažďujeme data tam, kde je to vhodné, abychom zhodnotili Váš zájem o naše aktivity a klasifikovali obchodní zaměření Vaší organizace/společnosti/firmy/osoby.

Některá z těchto dat jsou považována za osobní data, spadající pod GDPR. Ve většině případů shromažďujeme data přímo od subjektu, ale občas můžeme obdržet data od třetích stran jako jsou například adresáře nebo internetové stránky institucí EU.

Použití osobních dat, evidovaných v ENplus®

Informace, které nám poskytnete, budou použity za účelem kontaktovat Vás, splnit Vaše online požadavky, usnadnit přístup k obsahu pouze pro členy nebo poskytnout relevantní a aktualizované informace o naší oragnizaci.

K organizaci událostí / setkání: ENplus® zpracovává identifikační údaje jednotlivců, kteří se registrují, nebo účastní událostí či konferencí, které se konají za účelem registrace, fakturování nebo účasti na takových setkáních, která jsou za všeobecných podmínek výslovně přijata jednotlivci a nebo na základě souhlasu s použitím určitých osobních údajů.

 

K zabezpečení webových stránek a přístupu k obsahu: EPC zpracovává identifikační data jednotlivců, kteří se registrují na webu a dávají souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem odběru newsletterů nebo informací z EPC. EPC také zpracovává identifikační data členů nebo předplatitelů, aby usnadnila jejich přístup k dokumentům z meetingů jejich pracovních skupin nebo předplacenému obsahu.

Sdílení dat, výslovný souhlas, evidence a právo na konzultaci a úpravu dat

ENplus® nesdílí ani neprodává jakákoliv osobní data třetím stranám za žádným obhodním účelem. Vaše osobní data nebudou sdílena s žádnou třetí stranou, pokud o to nebudeme požádání vrámci zákona nebo soudního příkazu, který bychom obdrželi v souvislosti s naším webem, sociální síti, implementací GDPR nebo abychom ochránili naše práva, nebo práva a zájmy našich členů.

 

Před registrací do hromadné komunikace ENplus® , jako například newsletter nebo účast na semináři / schůzce, budete požádáni o výslovný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Vaše osobní data budou ověřeny, zda jste správná osoba dané organizace ve vztahu k ENplus®, pokud zákon nestanoví jinak, na dobu nezbytně nutnou, dokud data nesplní účel, pro který byla evidována.

 

Pokud by jste si přáli odvolat svůj předchozí informovaný souhlas, prověřit, doplnit, vymazat nebo změnit jakékoliv informace, které o Vás či Vaší organizaci evidujeme, prosím kontaktujte nás na e-mailu: info@bioenergyeurope.org.

Cookies

Internetové stránky ENplus® používají sledovací mechanismy jako cookies pro sběr technických informací o Vašem chování na webu za účelem vylepšení, přizpůsobení jejich obsahu a učinění uživatelsky přívětivějšími. Cookies jsou evidovány ve Vašem počítači, dovolují sledovat, zda počítač používá webové stránky, pro registrované uživatele spravovat jejich přístup ke specifickému obsahu. Používáme cookies, abychom získali anonymní statistiku o tom, jak jsou naše internetové stránky používány (většinou přes webovou analýzu – Google Analytics).

Naše internetové stránky, kanály sociálních sítí a nástroje elektronické komunikace mohou také obsahovat odkazy na web nebo sociální média třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci a pohodlí. ENplus® nepřebírá žádnou zodpovědnost za internetové stránky nebo sociální média, na která poskytuje odkazy. Rovněž neneseme žádnou zodpovědnost za dostupnost, výkon, obsah a jakýchkoliv informací, které tyto weby nebo sociální sítě obsahují.

Změna politiky a oznámení

ENplus® může aktualizovat kdykoliv tuto politiku oznámením změn online. Jakékoliv takové změny budou zaslány registrovaným kontaktům a návštěvníkům webu, aby si je mohli přečíst a akceptovat.

Brussels, July 9, 2021